Виховання творчої особистості - одне з найважливіших соціальних завдань, які покликані розв'язувати всі ланки освіти. Широкі можливості для проникнення дошкільнят у творчий процес дає художня праця. Залучаючи до неї дитину, вихователь не лише сприяє її психічному розвитку і становленню особистості,а й спонукає до відтворення прекрасного.

Заняття з художньої праці є однією а основних форм навчання дошкільнят трудовим діям. Головне їхнє значення полягає у:

розширенні знань дітей про навколишній світ і речі, створені людьми у про­цесі праці;

формуванні морально-естетичних уявлень;

розвиткові сенсорних здібностей, творчої уяви і фантазії;

удосконаленні навичок мовної культури;

виробленні трудових умінь;

навчанні планувати, організовувати і контролювати свою роботу,

працювати самостійно, дотримуватися культури та естетики праці;

розвитку творчих здібностей, нахилів та інтересів.

Правильно організована художня праця у дитячому садку і вдома, стимулює бажання працювати, формує духовні й фізичні сили дошкільника. Усе це є доброю підготовкою до успішного навчання в школі.

Як і всі інші, заняття з художньої праці мають розвивальний характер. Дошкільнята набувають знань про різні види матеріалів, їхні властивості, засво­юють відповідну термінологію. Розглядаючи взірці виробів, вони обстежують їхню форму, колір, характеризують будову та співвідношення деталей, визнача­ють спосіб виготовлення. А це вимагає від дитини цілеспрямованого спостере­ження, осмислення структурних елементів виробу, напруження пам'яті, усвідом­лення самостійних дій. Відбувається процес розширення уявлень про на­вколишній світ, активізується розумова діяльність.

Водночас із удосконаленням та розвитком психічних процесів розвивається мовлення. Заняття з художньої праці дають можливість відучити від користуван­ня загальними словесними означеннями, давати більш точну характеристику предметам, матеріалам та їхнім властивостям. Коротка доступна і цікава інфор­мація про матеріали, не лише поглиб­лює знання, підсилює емоційне сприймання, а й збільшує запас слів новими по­няттями (пап'є-маше, вовна, макраме, оригамі та ін.). Розглядаючи взірець, закріплюються деякі просторові й математичні поняття , а при описі різних дрібних пред­метів, зроблених власноручно, діти привчаються використовувати конкретніші словесні вирази. Мова збагачується епітетами, порівняннями, вдосконалюються граматична будова і зв'язне мовлення (при описуванні зразків, аналізі та оцінюванні невеликих предметів).

Художня праця благотворно впливає і на розвиток сенсомоторики - узгодже­ності в роботі очей і рук, удосконалює координацію рухів. Водночас, обстежую­чи предмет або матеріал, дитина набуває чуттєвого досвіду, що відіграє велику роль у пізнанні довкілля. Спочатку предмет сприймається очима загалом, надалі обстеження предмета рукою і поглядом супроводжується аналізом основних ча­стин. На наступному етапі виділяються дрібніші деталі та їхні пропорційні співвідношення. Наприкінці відбувається повторне цілісне сприймання предмета чи матеріа­лу. Таким чином, малятам пропонується система узагальнених дій на пізнання предметів, матеріалів та їхніх властивостей, пропорційних співвідношень ціло­го і його частин. Чим ширшою буде орієнтація дітей у цьому, тим скоординованішими, чіткішими і впевненішими будуть рухи, вдосконалюватимуться тру­дові вміння і навички, більше розвиватимуться творчі здібності.

Для успішного розвитку творчих здібностей на занятті з художньої праці доцільно продумувати і творчі завдання. Спочатку розглядаються різноманітні дрібні предмети, виготовлені власноручно, як взірці. Педагог запитує дітей про матеріал, з якого вони виготовлені, його власти­вості, про послідовність роботи, пропонує знайти кілька варіантів виготовлення, подумати над декоруванням. Завершальний етап такої роботи - поява нових про­дуктів дитячої діяльності. Саме на цьому етапі дитина починає цікавитись які­стю своєї продукції, намагається зробити її якнайкраще, відчуває задоволення від виконаної роботи.

Добре продумані творчі завдання (наприклад, такі настанови педагога: зміни, знайди інше вирішення, придумай) спонукають до використання набутих знань, умінь, навичок у предметах, виготовлених з власної ініціативи. Дитину "підштов­хують" до розуміння того, що можна знайти нові комбінації, видозмінити рані­ше зроблене, до усвідомлення реальної можливості знайти застосування своїй продукції у житті. Виникає атмосфера творчості й співпраці з дорослим.

Різноманітні матеріали та їхні перетворення у вироби, цікаві декоративні форми і предмети - це благодатний ґрунт для розвитку в малят здатності естетично сприймати дійсність, знаходити красу в навколишньому, розвивати художній смак і фан­тазію. У процесі занять формуються норми моральної поведінки, виховується охайність, товариськість, доброзичливість, працьовитість. Під впливом педа­гога дитина емоційно і свідомо підчиняється загальним вимогам: уважно слу­хає пояснення, вчасно виконує завдання, дотримується певної послідовності при виготовленні того чи іншого виробу, привчається до виконання трудових дій, до самостійності, набуває навичок взаємодопомоги та колективної співпраці. Окрім того, вчиться добирати інструменти для роботи, раціонально їх розміщувати, економно витрачати матеріали, дотримуватися порядку на ро­бочому місці. Все це виховує витримку, дисципліну, певні етичні норми пове­дінки.

До змісту художньої праці в середній групі входить: навчити дітей виготовляти прості вироби з паперу та картону, тканини, природного матеріалу (іграшки-саморобки, атрибути для ігор: дудка, вагон, будинок; подарунки для батьків до свят, іграшки для малят, різноманітні предмети побуту: кошики, меблі тощо); виготовляти іграшки з поролону, плести «косички».

В старшій групівчити використовувати колір, форму, лінії, штрихи, пропорції, композицію, різні матеріали (олівці, фарби, фломастери, воскові олівці, свічки, природний матеріал, глину, пластилін, тісто, папір, картон) та нетрадиційні техніки (штампування, малювання пальчиком, долоньками, крапками, фактурного малювання, обривання об’ємної аплікації, орігамі та ін.) як засоби створення виразного художнього образу вироби з кераміки, килимарства, лозоплетіння, орігамі, бісероплетіння.

Досвід роботи дитячих садків показав, що художню працю, на відміну від занять з образотворчої діяльності, краще проводити з не­великими групами дітей (4-6-8). Це дає вихователеві можливість стежити за прийомами роботи з інструментами і матеріалами, при­щеплювати культуру праці, розвивати індивідуальні здібності та ін­тереси вихованців.

До художньої праці потрібно залучати всіх без винятку дітей, виховувати в них прагнення і бажання працювати. Для цього художню працю доцільно організувати кілька разів на тиждень.

Музика - бажана гостя на заняттях з художньоъ праці. Вона допомагає нам створити свято краси, надати сприйманню емоційності, зароджує у дітей натхнення та бажання творити.

Перспективне планування художньої праці в старшій групі.

Місяць Тиждень Тема Матеріал Освітні завдання
Вересень І-ІІ Аплікація з круп Гречка, насіння, горох,рис, квасоля Вчити дітей приклеювати дрібний матеріал до аркуша, не виходячи за «грані». Розвивати окомір. Виховувати інтерес до творчої праці.
ІІІ-ІV Гаманець Папір Формувати уміння складати папір у різних напрямках. Розвивати сенсорні здібності. Виховувати любов до праці з папером
Жовтень І-ІІ Лялька-мотанка Нитки для в’язання Вчити дітей створювати ведмедика за допомогою ниток, пильно перев’язуючи їх, утворюючи форму тулуба, голови, рук. Розвивати творчість. Виховувати любов до творчої праці.
ІІІ-ІV Лісова галявина Різноманітний природний матеріал Спонукати дітей до створення композиції на площині за допомогою різноманітного природного матеріалу (гілок, хвої, шишок, ліску тошо). Викликати бажання створювати вироби власними руками .
Листопад І-ІІ Кіска Стрічки Формувати навички ПОСЛІДОВНОГО переплетіння трьох стрічок для утворення кіски. Розвивати дрібну моторику рук, зосередженість. Виховувати посидючість.
ІІІ-ІV Золота рибка Кольоровий папір Закріпити прийоми вирізування ножицями (різання паперу по прямій лінії). Вчити склеювати смужки паперу по краях, створюючи об'ємні предмети. Викликати інтерес до створення виробів з паперу.
Грудень І-ІІ Сніжинки Папір Закріпити навички володіння ножицями, вміння акуратно складати та ділити по діагоналі аркуш паперу; викликати зацікавленість у виготовленні витинанок, розвивати творчу фантазію.
ІІІ-ІV Ялинкові прикраси (пінгвін, дід мороз, лось) Лампочки, гуашеві фарби. Вчити дітей виготовляти ялинкові прикраси з покидькового матеріалу, вдосконалювати навички роботи з фарбами. Розвивати творчі здібності, фантазію. Виховувати естетичний смак, охайність в роботі.
Січень І-ІІ Різдвяна композиція Гілочки сосни, ялини, шишки, іграшки, дзвіночки Вправляти дітей в умінні створювати різдвяні композиції, використовуючи гілочки сосни, ялинки і прикрашаючи їх іграшками, дзвіночками, бантиками. Розвивати творчу фантазію, навички дизайну. Виховувати працелюбність.
ІІІ-ІV Меблі Сірникові коробки, і кольоровий папір Спонукати дітей до самостійного вибору предмету меблів, які будуть створювати, оформлювати їх кольоровим папером з домальовуванням атрибутів. Розвивати творчість. Виховувати інтерес до нового виду роботи.
Лютий І-ІІ Зимова гілочка Гілочка з дерева, пінопласт

Продовжувати формувати інтерес до роботи з гілочками, насипаючи пінопласт на намащену клеєм гілку.

Розвивати креативність. Виховувати акуратність у роботі.

ІІІ-ІV Красуня Зима (колективна робота) Паралон, вата, пінопласт, фарби, зубні щітки, природний матеріал Продовжувати вчити працювати з різним матеріалом, закріплювати навички праці в колективі. Розвивати зосередженість, увагу. Виховувати посидючість, працелюбність.
Березень І-ІІ Листівка для мами Картон, кольоровий папір, стрічки Вчити дітей вільній імпровізації, сміливому пошуку поєднання кольорів та форм. Спонукати дітей для творчості. Розвивати ручні уміння, окомір; виховувати в дітей охайне ставлення до речей. Викликати бажання самим створювати гарні речі.
ІІІ-ІV Кораблики Папір, горіхова шкарлупа, зубочистки, ножиці, клей, пластилін Продовжувати формувати уміння вирізувати предмети прямокутної форми, склеювати їх та вміння послідовно складати папір, для формування з нього кораблика. Розвивати уяву, фантазію. Виховувати бажання обіграти свої вироби.
Квітень І-ІІ Пришивання ґудзиків Ґудзики різного кольору і розміру, голка, тканина, наперсток Вчити дітей працювати з голкою та ниткою, заводити нитку в ушко голки, та зав’язувати вузол на кінці, послідовно просовувати голку в дирочки ґудзика, підштовхуючи її наперстком. Виховувати вміння працювати обережно та уважно.
ІІІ-ІV Пасхальні звірята Картон, Папір. Навчити дітей склеювати іграшки курчат і зайчат з паперових та картонних заготовок; закріпити вирізування куточків округло; нагадати правила користування ножицями; розвивати уяву, фантазію; виховувати повагу до народних традицій, викликати бажання подарувати радість іншим дітям
Травень І-ІІ Весняна гілочка Фарба, пластикові бутилки Продовжувати навчати методом штампування створювати малюнок. Розвивати креативність і індивідуальність при малюванні. Виховувати інтерес до творчої праці.
ІІІ-ІV Веселі камінчики Фарби, галька. Учити дітей виготовляти з камінчиків різних звіряток, комашок, розфарбовуючи їх. Розвивати охайність і уважність при скріпленні деталей. Виховувати фантазію і уяву при довершенні роботи дизайном.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 41

Бесплатная работа

Закрыть

Художественный труд в детском саду

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.