Весняні струмочки

Цілу зиму спали, А тепер прокинулись, Зразу бігти кинулись, дзвінко заспівали: - Ми струмочки весняні, Ми струмочки голосні, Спішимо до річки, Нашої сестрички.

(Г. Демченко)

Під час уроків мови та читання досить часто вчителі не розмежовують багатозначність і омонімію. У той же час роботу над цими явищами варто починати вже в початкових класах.

З багатозначністю слова, з його здатністю виступати в додаткових, образних значеннях пов'язані фразеологічні звороти. Над ними в текстах слід працювати так, як і над словами, тобто пояснювати значення незрозумілих фразеологізмів, виписувати їх на дошці, активізувати у мовленні дітей.

Кінцевою метою словникової роботи є активізація максимальної кількості засвоюваних слів, формування в дітей уміння використовувати їх правильно, доречно, добирати такі мовленнєві засоби, які найяскравіше висловлюють думку.

У шкільній практиці, на жаль, активізація словника дітей проходить досить стихійно, спеціально не планується. А цю роботу бажано планувати, проводячи її на уроках читання, мови і розвитку мовлення. Безперечно, активізовані слова повинні бути пов'язані зі змістом тексту, що розглядається, з темою уроку мови чи розвитку мовлення. Зокрема, вже в першому класі, працюючи над реченням, можна активізувати звуконаслідувальні дієслова: кінь ірже, корова мукає, свиня хрюкає, кішка муркоче чи нявкає, ведмідь реве, вовк виє, тигр рикає, курка кудкудаче, качка крякає, жаба квакає. Тут доречно використати малюнки тварин.

Пізніше, під час вивчення іменника, можна, наприклад, активізувати слова з суфіксами особи:

Хто їздить на мотоциклі? (Мотоцикліст).

А на велосипеді? (Велосипедист).

Хто працює на крані? (Кранівник).

А на бульдозері? (Бульдозерист).

А на екскаваторі? (Екскаваторник).

Хто грає на баяні? (Баяніст).

А на скрипці? (Скрипаль).

А на гітарі? (Гітарист).

Слова активізуються також під час переказу прочитаного тексту з використанням найважливішої лексики і фразеологізмів, у процесі зіставлення дітьми оповідань, написання творів різних жанрів із вживанням опорних слів.

Добираючи опорні слова для складання речень чи тексту, вчителю необхідно потурбуватися про те, щоб ці слова були зрозумілими дітям. В іншому випадку школярі можуть вжити їх неправильно. Так, в одній із шкіл діти складали такі речення за опорними словами на тему "Бібліотека": На абонентах стоять різні книги. У бібліотеці є словники, підручники, каталоги. Я люблю читати белетристику, фантастику, книжки, казки, оповідання. Щоб уникнути таких прикрих помилок, учитель має поставитися до словникової роботи з усією серйозністю і відповідальністю. Адже саме в початковій школі закладається основний словник школяра, і тому учень повинен не лише правильно зрозуміти значення слова, але й засвоїти його. Це означає, що слово має ввійти в словник дитини і активно використовуватися в її власних висловлюваннях. Оскільки мовленню молодших школярів часто притаманне неправильне вживання слів внаслідок неправильного або неточного розуміння їх значень, бідність активної лексики, найперспективнішими напрямами в дослідженнях проблеми словникової роботи в початкових класах залишаються робота з уточнення словника молодших школярів, активізація словника в результаті щоденної практики продуктивного слововживання.


Список використаної літератури

1.Павленко Л. Як слово мовиться (Урок мовного етикету в 2 класі) // Початкова школа. - 2003. - №10. - С. 14-15.

2.Мовчун А. Запрошуємо у світ літературних термінів //Початкова школа. - 2003.-№10. - С. 35-38.

3.Крикун М. Роль слова в розвитку зв'язного мовлення молодших школярів // Початкова школа. - 2003. - №11. - С. 27-35.

4.Дубовик С Розвиток діалогічного мовлення школярів на уроках української мови // Початкова школа. - 2002. - №7. - С. 19-22.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 8

Бесплатная работа

Закрыть

Словарная работа на уроках украинского языка в начальной школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.