План

1. Методика ознайомлення з частинами в початковій школі.

2. Розв'язування задач на частини:

2.1. Знаходження частини від числа;

2.2. Задачі на знаходження числа за його частиною.

3. Ознайомлення з дробами в 1-4 класах.

4. Розв'язування задач на дроби.

3. Ознайомлення з дробами в 1-4 класах.

У 4 класі 4-річної початкової школи актуалізуються знання учнів про частини: їх утворення, позначення, знаходження частини числа та числа за його відомою частиною.

Порівнюють частини тільки з упорою на унаочнення

Користуючись малюнком учні з'ясовюють, наприклад, скільки четвертих частин у половині, скільки восьмих частин у цілому, тощо.

Учні мають зрозуміти, що коли ціле поділити на рівні частини, то кожна частина буде менша від нього цілою; чим на більшу кількість частин поділено ціле, тим меншою буде кожна його частина.

Із дробами учні ознайомлюються, виконуючи під керівництвом учителя такі вправи:

1. На скільки рівних частин поділено кожен квадрат?

Як називається незаштрихована частина у квадраті? Скільки таких частин у квадраті заштриховано?

2. Полічіть, на скільки рівних частин поділено кожен круг. Скільки таких частин заштриховано?

Числа виду 2/3,1/6, 2/3, 5/6 називаються дробовими числами. 2/6 - дріб - одна або кілька рівних частин від цілого. Число, що стоїть під рискою, і показує на скільки рівних частин поділено ціле, називається знаменником дробу. Число, що стоїть над рискою, і показує скільки частин розглянуто, називається чисельником.

Порівнюючи дроби на основі серії малюнків чи конкретних моделей частин від цілого, під керівництвіом вчителя учні засвоюють такі висновки:

з двох дробів з однаковими знаменниками менший той, в якого чисельник менший(1/8 < 3/8 ); більший той, у якого чисельник більший (3/8 > 1/8 );

3/4 >3/8, бо 1/4> 1/8-з двох дробів з однаковими чисельниками, більший той, уякого знаменник менший;

висновки дістають на основі заміни дробу, рівносильному йому:3/4 >5/8, бо 6/8 >5/8.

Ця вправа виконується зведенням дробів до спльного знаменника. Для закріплення матеріалу про дроби учні виконують такі вправи: А) запишіть дробом, яку частину прямокутника заштриховано:

Б) прочитайте дроби і поясніть, як їх утворено:

4. Розв'язування задач на дроби.

Конкретний зміст дробу яскраво розкривається під час розвязування задач на знаходженнядробу від числа. Пояснення знаходження дробу від числа подають на основі готового розвязання.

Задача. Смужку поділимо на три рівні частини. Одну частину зафарбували і вона 4 см. яка довжина цілої смужки?

Смужка - ? см,

Розфарбовано = 4 см, 1/3 від

4 см. становить 1/3 смужки

4*3=12 (см)

На основі розв'язання цих задач формулюють висновок: "Щоб знайти число за значенням його частини, треба це значення частини помножити на кількість частин".

Після даних задач розглядаються задачі на знаходження частин від величин, та знаходження величини за його частиною.

Наприклад:

1) 1/5 від 1 дм; 1/4 від 1 м; 1/3 від 1 год.

Для розв'язування таких вправ виконують роздроблення іменованих чисел, щоб виконати дію ділення.

Зразки виконання таких вправ мають вигляд:
1/5 від 1 дм 1/4від 1 м. 1/3 від 1 год.

1дм=10см. 1м= 100см. 1год=60хв.

10:5 = 2(см.) 100:4 = 25(см.) 60:3=20(хв.)

15 хв становить 1/3 уроку. Урок - ? хв. 15 * 3 = 45 (хв.)

3 м. становить 1/5 всієї стрічки. Стрічка - ? м. 3*5=15 (м.)

на останньому уроці по вивченню частин іде закріплення вивченого матеріалу, його узагальнення і систематизація.

Задача. Довжина відрізка АВ дорівнює 10 см. Чому дорівнює 3/5 цього відрізка?

Розвязання.

1) Скільки сантиметрів в 1/5 відрізка АВ? 10: 5 = 2 (см.)

2) Чому дорівнює 3/5 відрізка АВ? 2*3=6 (см.)

Відповідь: довжина 3/5 відрізка АВ дорівнює 6 см.

Учням пропонують і абстрактні задачі на знаходження дробу від числа.

Задача. Знайдіть 5/9 від 64260.

64260: 9 * 5 = 35700.

У 4 класі розвязують складені задачі, що включають знаходження дробу, а саме:

1. Задачі, в яких треба знайти кілька частин від даного числа (знайти дріб від числа).

Задача. Маса гарбуза 14 кг. Від гарбуза відрізали 2/7 його маси і зварили кашу. Скількикілограмів гарбуза пішло на кашу? 14:7*2 = 4 (кг.)

2. Задачі, в яких треба знайти кілька частин від решти.

Задача. Площа дослідного поля становить 86000 м2. Частину цього поля у виглядіпрямокутньої ділянки зі сторонами 320м. і 100 м. засіяно гречкою. 3Л решти полязасіяно просом. Скільки квадратних матрів становить площа засіяна просом?

320 * 100 = 32000 (м2) - засіяно гречкою.

86000-32000 = 54000 (м2)-решта поля.

54000: 4 * 3 = 40500 (м2) - просо.

3. Задачі, в яких треба знайти кілька частин від того числа, що знайшли.Задача. Туристу треба пройти 180 км. За перший день він пройшов 1/6 всього шляху, аза другий — 4/5 того шляху, що пройшов за перший день. Скільки кілометрів пройшовтурист за два дні?

180:6 = 30(км.)-1 день.

ЗО: 5 * 4 = 24 (км.) - 2 день.

ЗО + 24 = 54 (км.)- за два дні.

Завдання на знаходження дробу від числа часто пропонують для усних обчислень. Вони корисні для закріплення учнями знань про співвідношення між мірами величин. Наприклад:

Скільки метрів у 35 км? У 2/5 км? У 3/10 км?

Скільки кілограмів у % ц? У % т? У 3/5 ц?

Знайдіть: 2/7 від 35; від 40% 2/5 від 200.

Різні вправи з дробами слід частіше включати для усних і письмових робіт протягом усього навчального року.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Методика изучения частей и дробей в начальных классах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.