Урок. Органы, системы органов, их функции. План строения тела животных. Организм как единое целое

Мета: познайомити учнів із поняттями «органи», «системи органів», їх функціями, планом будови тваринного організму; показати, що організм — цілісна система; розвивати знання про основні процеси життєдіяльності живих організмів.

Матеріали та обладнання: таблиці «Клітина», «Різноманітність клітин», «Тканини».

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань учнів

Особливості тваринної клітини, відповідність будови клітин тварин особливостям обміну речовин.

Учні працюють за індивідуальними та груповими завданнями:

 • опрацювання основних понять і термінів;
 • тестові завдання та заповнення таблиць;
 • складання індивідуального опорного конспекту з теми або його відтворення;
 • робота з німими схемами та мікропрепаратами.
 • II.Визначення проблеми

  На всіх рівнях організації живої матерії відбувається обмін речовин:

  1) окрема клітина, одноклітинні;

  2) багатоклітинний організм.

  Які механізми зв'язують ансамблі клітин в єдину цілісну систему, підпорядковану процесам життєдіяльності?

  III.Вивчення нового матеріалу

  Яким чином забезпечується взаємозв'язок «молекули — органоїди — клітини — тканини — органи — системи органів — цілісний організм»?

  Учитель дає поняття про органи й системи органів.

  Орган — це частина тіла, що має певну формулу, будову й місцезна­ходження та виконує одну або кілька функцій.

  Учні роздивляються в таблицях розташування зовнішніх та вну­трішніх органів.

  Система органів — це органи, що об'єднуються для виконання спільної функції.

  Учні разом з учителем заповнюють таблицю.

  Система органів Функції
  1. Опорно-рухова
  2. Травна
  3. Дихальна
  4. Кровоносна
  5. Видільна
  6. Нервова
  7. Ендокринна

  Учитель підводить дітей до розуміння поняття «порожнини тіла», продовжуючи формувати поняття про організм як єдине ціле. На дошці замальовує порівняльну будову в розрізі круглих і кільчастих червів.

  Схеми учні переносять у зошити та знайомляться з таблицями курсу зоології.

  У зошиті записують функції порожнини тіла:

  1) забезпечує сталість внутрішнього середовища — гомеостаз;

  2) у тварин без твердого скелета — опора м'язів (гідроскелет);

  3) транспортує різні речовини;

  4) є посередником взаємодії систем органів;

  5) бере участь у процесах регуляції.

  Для узагальнення вивченого матеріалу заповнюємо та пояснюємо схему:

  Прямий зв'язок: нервова система — нервовий імпульс — через клітини. Зворотний зв'язок: ендокринна система — гормони — через внутрішнє середовище.

  IV.Узагальнення

  Опрацювати опорний конспект і перенести в зошит. За допомогою запитань учитель перевіряє засвоєння нового матеріалу.

  Висновки

  Багатоклітинний організм — це самостійна жива система, що діє як єдине ціле завдяки прямій (нервова система — посередники — клітини) регуляції та зворотні й (ендокринна система через рідини — гормони) ре­гуляції.

  V. Домашнє завдання

  Опрацювати опорний конспект, уміти детально пояснити його схе­ми; §3.

  Характеристики работы

  Реферат

  Количество страниц: 3

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Урок. Органы, системы органов, их функции. План строения тела животных. Организм как единое целое

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.