Урок. Дыхание. Внешнее и внутреннее дыхание. Органы дыхания покровы, жабры, трахеи, легкие. Значение процессов дыхания для высвобождения энергии в клетке

Мета: ознайомити учнів з будовою та функціями органів дихання; пока­зати особливості дихання в різних груп тварин; розвивати в учнів по­няття про органи та системи органів; формувати цілісне уявлення про основні життєві процеси в організмах різних рівнів організації.

Матеріали та обладнання: таблиці «Дихальна система», «Амеба звичайна», «Планарія біла», «Дощовий черв'як», «Клас Риби», «Клас Зем­новодні», «Клас Птахи», «Клас Ссавці».

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Обмін речовин як основний прояв життя.

2. Органи й системи органів.

3. Основні види порожнин тіла та відмінності між ними.

4. План будови тіла. Що зумовило відмінності між ними?

5. Місце дихальної системи в обміні речовин на різних рівнях організації. Визначення проблеми

Обмін речовин передбачає процеси надходження, переробки та ви­ділення речовин. Які системи органів будуть забезпечувати ці процеси? p На дошці учням написати фрагменти опорного конспекту.

II. Вивчення нового матеріалу

Дихання— це сукупність процесів, що забезпечують надходження в організм кисню, використання його, перетворення поживних речо­вин, а також виділення організмом вуглекислого газу та деяких інших продуктів розпаду, які є кінцевими в обміні речовин.

1) Дати поняття про аеробні та анаеробні організми. Показати, що існують організми, які добувають енергію для життєдіяльності без вико­ристання кисню (термін «анаероби» був уведений Л. Пастером, який у 1861 р. відкрив бактерії маслянокислого бродіння). Анаероби поши­рені переважно серед прокаріот. Серед еукаріот до анаеробіозу здатні лише вторинно пристосовані форми — дріжджі, деякі найпростіші, киш­кові паразити — стьожкові, аскариди).

2) В який спосіб забезпечується обмін газів між зовнішнім середовищем та організмами на різних рівнях організації?

Робота з таблицями

Підцарство Одноклітинні, або Найпростіші

Тип Кишковопорожнинні О2 -> клітина—» СО2 (дифузія через поверхню клітин тіла)

Як з ускладненням рівня організації та збільшенням розмірів тіла поліпшити засвоєння кисню:

 • виникають спеціальні структури або органи, що беруть на себе ди­хальні функції;
 • посередник — система кровообігу, в якій циркулює кров або ге­молімфа, що здатні зв'язувати й переносити кисень та вуглекис­лий газ.
 • В який спосіб здійснюється дихання в багатоклітинних організмах? Зовнішнє дихання:

  Зовнішнє середовище

  III. Узагальнення

  Більшість організмів, що існують на Землі,— аеробні організми. Зав­дяки кисню вони отримують енергію для життєдіяльності. Отже, ки­сень — це речовина, необхідна для процесів перетворення речовин та отримання енергії. Жодна система органів не працює відокремлено.

  Сьогодні на уроці ми розкрили взаємозв'язок травної, кровоносної (посередника) та дихальної систем у надходженні речовин. Але необхід­не виділення кінцевих продуктів через систему виділення. Такою буде проблема наступного уроку.

  IV.Висновки

  На всіх рівнях організації організм виступає як єдине ціле. Єдність забезпечує скерована робота всіх систем органів.

  V.Домашнє завдання

  § 3, с. 13; вивчити конспект.

  Характеристики работы

  Реферат

  Количество страниц: 3

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Урок. Дыхание. Внешнее и внутреннее дыхание. Органы дыхания покровы, жабры, трахеи, легкие. Значение процессов дыхания для высвобождения энергии в клетке

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.