Игра-викторина Что Где Когда Обобщающее повторение тем надкласс Рыбы, Класс Земноводные, Класс Пресмыкающиеся

Мета: закріпити знання учнів з тем «Надклас Риби», «Клас Зем­новодні», «Клас Плазуни»; звер­нути увагу на різноманітність риб, земноводних та плазунів, їх роль у природі та житті людини; роз­вивати економічне мислення, емоційно-цілісне ставлення до природи.

Художнє оформлення: плакати, малюнки з даної теми, реферати учнів, Червона книга України.

У грі беруть участь дві коман­ди по 5-6 чоловік. Гру проводять ведучий і два помічники. Завчас­но виготовляються табло і рулет­ка (або барабан), на яку виклада­ються конверти із запитаннями та оголошеннями музичної паузи (це може бути літературна хвилинка).

Призи для переможців виготов­лені руками учнів.

ХІД ГРИ

Учитель, Під час уроків ми оз­найомилися з особливостями про­цесів життєдіяльності риб, земно­водних і плазунів, різноманітністю цих тварин, їх значенням у при­роді та житті людини.

Завдання нашої сьогоднішньої гри — закріпити знання із цих тем. Відповіді команд оцінюватиме журі.

Правила гри

1.На обдумування запитання дається 1-2 хв, про закінчення часу сповіщає удар гонга.

2.На запитання відповідає один із членів команди.

3.Якщо команда готова відпо­відати, капітан піднімає руку.

4.Відповіді оцінюються за п'я­тибальною системою.

5.За порушення зі сторони вболівальників (підказка, шум) з команди знімаються 2 бали.

6.Право крутити рулетку от­римує член команди, який пра­вильно відповів на попереднє за­питання.

7.Якщо жодна з команд не змогла відповісти на запитання, право відповіді отримують уболі­вальники.

8.Тайм-аут триває 2-3 хв.

Запитання Надклас Риби

1. Яких риб називають живими електростанціями? Яку напругу вони створюють?

Відповідь: найвідоміші елект­ричні риби: електричний вугор, електричний скат-торпеда (Ат­лантичний, Індійський, Тихий океани), електричний сом (річки Африки). У цих риб є спеціальні органи для вироблення електрич­ного струму. Напруга такого стру­му становить 100, 200, а іноді 650 Вт. Струму, який виробляють вугри досить, щоб лампочка на 100 Вт спалахувала, як електрич­на реклама.

2. Яка риба має назву міста? Відповідь: судак.

3. Риба з ряду Акулові та інструмент коваля для кування металу мають однакову назву. Яку?

Відповідь: риба-молот, інстру­мент — молот.

4. Яка риба з ряду Акулові має назву стародавньої холодної зброї?

Відповідь: риба-меч, зброя — меч.

5. Акваріумна рибка (одна з форм золотої рибки) й оптичний прилад для спостереження небес­них світил мають однакову назву. Яку?

Відповідь: риба-телескоп, при­лад — телескоп.

6. Яку рибу використовують у боротьбі з малярією і чому? Як називається такий метод бо­ротьби?

Відповідь: у лікуванні малярії допомагає маленька риба — зви­чайна гамбузія довжиною 3,5— 7,5 см. Вона може поїдати велику кількість личинок і лялечок ко­марів, особливо в незарослих, мілких, стоячих водоймах. Це біо­логічний метод боротьби з кома­рами.

7. Які види риб занесені в Чер­вону книгу України? Які заходи вживаються для збереження і роз­множення цих риб?

Відповідь: бичок — рижик зви­чайний, бичок золотистий, йорж смугастий.

Клас Земноводні

1. Якщо в тераріум з голодною жабою покласти мертвих комах, то жаба їх не чіпатиме. Чому?

Відповідь: жаба не зачіпає мер­твих комах, оскільки живиться тільки жертвами, які рухаються. Якщо мертву муху прикріпити до нитки і рухати, то жаба її схопить.

2. На головастика тритона на­пала риба. Він вирвався, а нога відірвалася. Через деякий час нога відросла. Як називається таке явище? Яких ще тварин, які володіють такою властивістю, ви знаєте?

Відповідь: регенерація; плазуни.

3. Деякі земноводні намага­ються налякати ворога. Кумка в мить небезпеки перевертається на спину і починає вигинатися, по­казуючи яскраво забарвлений живіт. Чи завжди рятує кумку та­кий спосіб відлякування?

Відповідь: такий спосіб відляку­вання ворогів не завжди рятує кум­ку. Він може врятувати кумку від тих хижаків, які легко навчають­ся і після першої невдалої спроби полювання на кумку запам'ятову­ють, що ця яскраво забарвлена амфібія є отруйною. До таких хи­жаків належить, наприклад, во­рона. Лелека, чапля та інші леле­коподібні птахи менш, здатні до навчання, тому проти них ця форма демонстраційної поведінки менш дієва.

4. Відомо, що жабу можна при­вчити брати їжу з дерев'яної па­лички. Згодом вона хапатиметься за паличку, навіть якщо на ній не буде їжі. Поясніть поведінку жаби.

Відповідь: формування умов­ного рефлексу. Жаба починає асо­ціювати паличку з їжею й шукає її там, де навіть не бачить.

Клас Плазуни

1. У зеленій траві він зелений, у висохлій і пожовклій — жовтий. На стеблі дерева він має колір кори або листків. Хто він? Чи є ще тварини, які можуть змінюва­ти своє забарвлення, маскуючись під предмети навколишнього се­редовища? Яке значення має така властивість тварин?

Відповідь: це хамелеон звичай­ний. Такі самі властивості мають прісноводна риба підкамінник, восминіг, камбала та інші твари­ни. Це — одна з форм захисного забарвлення. Ця властивість допо­магає їм маскуватися від ворогів.

2. Подумайте! Переставте бук­ви в назві болгарського портового міста і ви отримаєте назву най­більшої із сучасних ящірок.

Відповідь: Варна; варан.

3. У змій повіки нерухомі, зрослися між собою, прозорі

і вкривають очі подібно до годинникового скла. Ба­чать змії погано. Як же вони знаходять уночі здобич, наприклад ми­шей?

Відповідь: у багатьох змій є особливі органи чуття — термолокатори, які мають влас­тивість затримувати теплі промені й визна­чати місцезнаходжен­ня теплокровних тва­рин на відстані де­сятків сантиметрів, якщо ці тварини ма­ють температуру, яка відрізняється від тем­ператури середовища більш ніж на 0,2 °С.

4. Потреби медицини у зміїній отруті щороку зрос­тають. Для чого людині по­трібна ця отрута?

Відповідь: 1) з отрути виготовлюють сироватку, а потім вво­дять людині, яку вкусила змія; 2) застосовують для лікування ра­дикуліту, бронхіальної астми, спазмів судин, серця, деяких пух­лин, зупинення кровотечі та ін.

Запитання для вболівальників

1. Наведіть по одному прикла­ду назв риб, які можуть не тільки плавати, але й ходити, повзати або літати.

Відповідь: а) морський півень (тригла) ходить по дну; на плав­цях у нього по три тверді шипи. За допомогою них риба ходить; лати­мерія; б) анабас-повзун живе в озерах і болотах М'янми, Індії, Філіппін; коли водойоми пересихають, він впирається зяберними кришками в пісок і повзе; в) ле­тючі риби живуть у теплих водах Тихого, Атлантичного та Індійсь­кого океанів, здатні «пролітати» до 100 м.

2. Поясніть вислів: «Як риба у воді». Чи може риба жити поза во­дою? Чому?

3. Ящірки і деякі дрібні твари­ни, що живуть у пустелях, у найспекотнішу погоду часто підніма­ються на верхівки кущів. Навіщо вони це роблять?

Відповідь: у спеку в пустелях пісок сильно нагрівається, на ви­соті 5 см від його поверхні темпе­ратура нижча на кілька градусів.

4. За якими ознаками визнача­ють стать жаби?

Відповідь: у період розмножен­ня в самців трав'яної і земляної жаби розвиваються шереховаті по­товщення («мозолі») на внут­рішніх пальцях передніх лап.

У самців зеленої жаби є пухирці-резонатори, які посилають звуки під час квакання.

5. Що потрібно робити, якщо вас або вашого товариша вкусила отруйна змія?

Відповідь: за допомогою вати або бинта зберіть отруту біля рани, продезенфікуйте рану пер­манганатом калію і захистіть її від забруднення. Доправте потерпіло­го до найближчого медпункту, щоб там йому ввели протизміїну сироватку.

Експрес-опитування капітанів команд

Запитання для капітана першої команди

1 Чому плазуни отримали таку назву?

2. Чому А.П.Чехов дав назву одному зі своїх оповідань «Хаме­леон»? У якому значенні вжи­то це слово?

3. Де в риб розміщено більше м'язів? Чому?

Запитання для капіта­на другої команди

1. За якою характерною ознакою змій відрізняють від ящі­рок?

2. Що називається тканиною? Яка ткани­на утворює скелет риб?

3. Які функції вико­нують скелет і м'язи риб?

На перервах

Правила для рибалок

1. Ловіть рибу тіль­ки вудочкою або спі­нінгом.

2. Не ловіть рибу під час її нересту (травень, чер­вень).

3. Не ловіть рибу у водой­мах заповідників, заказників та інших місцях, що охороняються.

Учитель. Спілкування з приро­дою надихало поетів, художників, музикантів тощо. Скільки чудових віршів написано про земноводних та плазунів!

Учні зачитують уривки віршів, загадки, прислів'я.

Підбиваються підсумки гри. Учитель називає команду, яка пе­ремогла в грі. Переможці нагоро­джуються при­зами.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 6

Бесплатная работа

Закрыть

Игра-викторина Что Где Когда Обобщающее повторение тем надкласс Рыбы, Класс Земноводные, Класс Пресмыкающиеся

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.