Формирование пространственных представлений младших школьников на уроках изобразительного искусства

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 50

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Теоретичні основи формування просторових уявлень молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва. 6

1.1. Загальні поняття і методи просторового зображення. 6

1.2. Психолого-фізіологічні особливості сприйняття основ простору в молодших школярів. 12

Розділ ІІ. Методи та прийоми навчання передачі простору на уроках образотворчого мистецтва. 19

2.1.Основні поняття з лінійної перспективи. 19

2.2. Лінійно-конструктивна побудова малюнка. 26

2.3. Використання перспективи у пейзажі 30

2.4. Визначення висоти фігур людей і предметів у перспективі 31

Розділ ІІІ. Методика застосування набутих знань на практиці 33

3.1. Розуміння явищ спостережуваної перспективи в картинах художників-пейзажистів  33

3.2. Малювання просторових зображень у початкових класах. 34

Висновки. 45

Література. 47

Додатки. 49

Вступ

Образотворче мистецтво - унікальний навчальний предмет, який на­дає учням багато можливостей для духовного саморозкриття, творчого самовтілення, розвитку здатності до життєвого самовизначення, дає змогу роз­крити нахили до різних творчих професій: художника, дизайнера, архітектора, фотографа, модельєра, спеціаліста з комп`ютерної графіки тощо. Засвоюючи такі навчальні поняття, як “композиція”, “форма”, “колір”, “простір” та “об`єм”, школярі вчаться створювати образи на рівні переосмислення в емо­ційно-естетичному ключі уявлень про навколишній світ, вільно оперуючи кольорами, формами та їх поєднанням, лініями.

Образотворче мистецтво в загальноосвітній школі-це один із бага­тьох предметів, який звернений не тільки до розуму дитини, а й до її серця. Тут почуття дитини, її емоції грають таку ж роль, як логічне мислення на уроках ма­тематики, фізики. Безперечно, урок образотворчого мистецтва теж потребує засвоєння певної сукупності знань, умінь, але специфіка його полягає в тому, що це відбувається тільки через почуття дитини, її переживання.

Мистецтво - це злиття думок і почуттів, воно діє на емоційну сферу людини і тому є могутнім засобом її духовного виховання. На яких переживан­нях і враженнях виховується дитина, такою вона і стає: доброю або злою, корисливою або жертовною, жорстокою або гуманною. Співчуття, співпережи­вання – це велика праця душі, а душу потрібно виховувати.

Міцні основи любові до мистецтва і розуміння його найуспішніше можна закласти в ранньому віці, коли діти сприймають мистецтво як щось органі­чно притаманне самому життю поряд із сонячним світлом, блакиттю неба,співом пташок. Адже саме в цю пору в дітей, як правило, проявляється акти­вне прагнення не тільки “втішатися красою”, але й самим створювати її.

Відсутність чітких уявлень про перспективу може стати причиною виникнення в учнів почуття незадоволення результатами власної праці через невпевненість у своїх діях. Тому вміння самостійно зображувати явища дійсності з урахуванням законів перспективи, як під час опрацювання реалістичного зображення (натюрморт,пейзаж, сюжетно-тематична композиція), так і під час створення фантастичних композицій є необхідними.

Дитячий малюнок плоский. В ньому лише два виміри: висота і ширина. Листок паперу сприймається дитиною як площина, що не має глибини, в якій все зображене лежить на однаковій відстані від глядача. Точніше, відстань взагалі не береться до уваги, не зображується. В цьому відношенні цікавий малюнок хоровода. Він малюється у вигляді квітки ромашки, де кожна фігура виглядає пелюсткою. Тут дитина бачить себе в центрі круга. В якийсь момент учень запідозрить щось не те, що йому потрібно. Зображуючи рух,в нього виникає бажання направити його в глибину. А для цього в малюнку треба виразити прстір третього виміру. Але як зобразити його на плоскому аркуші паперу – ось цього і не зрозуміти маленьким художникам.

Дітей у певному розумінні можна порівняти з мандрівниками, які збираються в далеку дорогу. А яка дорога може бути серйознішою і складнішою за життєву дорогу, до якої готуються наші діти ? І в цю дорогу їм треба взяти з собою солідний багаж – багаж знань, умінь і навиків, багаж принципів і переконань. Без цього багажу їм буде важко, і не зможуть вони ні нових шляхів, ні невідомих галузей відкрити. Естетична культура – важлива частина цього духовного багажу, без якого не зможе людина повноцінно прожити своє життя. Так хто ж, як не ми, люди мистецтва, повинні допомогти нашій дітворі розумно і вміло зібратися в далеку життєву дорогу.

Об`єкт дослідження - виявлення умов, які сприяють успішному викладанню лінійної та повітряної перспективи з урахуванням новітніх сучасних технологій на уроках образотворчого мистецтва в 5-6 класах.

Предмет дослідження – методи, засоби, форми навчання, що використовуються при формуванні знань умінь, навичок з просторової та лінійної перспективи на уроках образотворчого мистецтва в 5-6 класах.

Мета дослідження – сформувати знання, уміння, навички в учнів 5-6 класів з використанням лінійної та просторової перспективи при різних видах образотворчої діяльності.

Гіпотеза дослідження- використання поетапних і систематичних знань з лінійної та повітряної перспективи дозволить сформувати усвідомлене ставлення до зображувальної діяльності натюрмортів, пейзажів, портретів.

Завдання дослідження:

- вивчити стан методів та методик, керування зображувальною діяльністю на сучасному етапі в середній школі;

- проаналізувати психолого-фізіологічні можливості учнів 5-6 класів по сприйняттю основних положень лінійної та повітряної перспективи;

- здійснити аналіз педагогічного досвіду по використанню запропонованих нами методик.

Для розв`язування поставлених завдань та досягнення мети застосовані такі методи дослідження:

1. теоретичні (аналіз та узагальнення психолого-педагогічної, фізіологічної, мистецької літератури з даної проблеми);

2. емпіричні (спостереження, тестування, анкетування, індивідуальні та колективні бесіди, аналіз результатів діяльності, констатуючий експеримент);

Та такі методи навчання:

- геометральні (використання побудови);

- репродуктивні;

- конструювальні;

- творчі (на основі фантазії, уяви і за пам`яттю). 

Закрыть

Формирование пространственных представлений младших школьников на уроках изобразительного искусства

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.