Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ.. 5

1.1. Процес виховання, його структура і рушійні сили. 5

1.2. Мета і завдання виховання. 8

1.3. Виховання як провідний фактор розвитку і формування особистості 14

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ  У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 21

2.1. Методи формування свідомості особистості 21

2.2. Методи організації діяльності, спілкування та формування досвіду суспільної поведінки. 30

2.3. Методи стимулювання діяльності й поведінки. 36

ВИСНОВКИ.. 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 44

ВСТУП

Актуальність дослідження. Виховний вплив на дитину, молоду людину завжди був одним з ключових питань психологічної науки. Не буде перебільшенням сказати, що проблема методології виховання існує стільки ж, скільки існує і саме виховання. Знання (й ефективне використання) принаймні основних методів виховання є необхідною запорукою ефективного і цілеспрямованого впливу на підростаюче покоління.

Могутні соціальні зрушення наприкінці XX, на початку ХХІ ст. значною мірою змінили уявлення про «нормальну», тобто соціально прийнятну, і деліквентну поведінку дітей та молоді. В боротьбі за вплив на особистість дитини у педагогів з’явилися такі могутні “конкуренти” як комерційний кінематограф, розважальні молодіжні журнали та телепрограми (часто сумнівної якості), відео- та комп’ютерні ігри. Засоби масової культури та тісно пов’язаної з нею молодіжної субкультури формують часто не найкращі якості особистості, пропагують насильство, безладне статеве життя, зловживання спиртними напоями, вживання наркотичних речовин. Протидія згубному впливові на дитину, молоду людину потребує від педагога неабиякої тактовності, виваженості та знову ж таки педагогічної майстерності: знання та умілого використання методів виховання в їхньому логічному поєднанні та структурному зв’язку з навчальною і трудовою діяльністю дітей та молоді.

Отже, вивчення виховання, як процесу формування особистості, необхідне як з огляду на потреби виконання традиційних задач з виховання й соціалізації молоді, так і виходячи з тих специфічних задач, які ставить перед вітчизняними педагогами сьогоднішній день. Стислому аналізові проблематики методів виховного впливу як раз і присвячена дана робота.

Об’єкт дослідження – взаємозв’язок виховання та формування особистості.

Предмет дослідження – педагогічні умови виховання школярів.

Мета дослідження – визначити основні завдання і зміст процесу виховання та дослідити застосування методів виховання для формування всебічно розвиненої особистості.

У відповідності із метою дослідження сформульовані його основні завдання:

- на підставі аналізу педагогічної літератури визначити поняття процесу виховання, його мету і завдання;

- ознайомитись з основними методами виховання;

- дослідити процес формування особистості за допомогою використання різноманітних методів виховання в сучасній школі.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновку та списку використаної літератури.

Закрыть

Воспитание как процесс формирования личности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.