Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ.. 3

Розділ 1. Правила організації та проведення туристичних походів з учнівською молоддю... 5

1.1. Вимоги щодо формування туристичних груп учнівської молоді 5

1.2. Обов’язки і права керівника та заступників керівника туристичної групи (подорожі) 10

1.3. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних подорожей з активними способами пересування з учнівською молоддю.. 13

Розділ 2. Організація і проведення туристичної подорожі школярів. 16

2.1. Планування маршруту походу. 16

2.2. Організація руху та орієнтування в поході 19

2.3. Групове та індивідуальне спорядження для походів різної категорії складності 28

2.4. Організація харчування туристів у поході 35

Розділ 3. Вимоги до гігієни та безпеки туристичних подорожей з учнівською молоддю    40

3.1. Гігієна туриста. 40

3.2. Безпека в туристичних походах. 42

Висновки.. 46

Список використаної літератури.. 48

Вступ

В даний час туризм - одна з наймогутніших галузей що, динамічно розвивається, високоприбуткова галузь світової економіки, виступає в числі найважливіших факторів соціально-культурного розвитку територій. Це сприяє підвищенню рівня і якості життя населення. Розвиток туризму, що виявляється в його багатогалузевому характері і тісній факторній взаємозалежності практично з усіма сферами життєдіяльності, дозволяє використовувати туризм як діючий інструмент стимулювання соціально-економічного росту на національному і місцевому рівнях.

Людина, суспільство не можуть не впливати на природу. Навіть у період свого відпочинку людина так чи інакше взаємодіє з природою. Особливо ця взаємодія відбувається через такий активний вид відпочинку, як туризм.

Туризм походить від французького “tourisme” – прогулянка, подорож – подорожі у вільний час пов’язані з від’їздом за межі постійного проживання, один з видів активного відпочинку, який поєднує відновлення продуктивних сил людини з оздоровчими, пізнавальними, спортивними та культурними розважальними цілями.

Туризм - це можливість наблизити сучасну людину до природного довкілля, це унікальна можливість мирного взаємозбагачення.

В Україні туризм входить в систему засобів фізичного виховання як вид діяльності людей, що являє собою різні способи пересування на місцевості з подоланням природних перешкод (пішки, на лижах, на човнах, тощо) і спрямовану на всебічну загальну та спеціальну фізичну підготовку.

Туризм можна сміло визнати одним із способів природокористування, оскільки перебуваючи на природі, людина так чи інакше використовує навколишнє середовище, його ресурси. У даному випадку йде мова про використання рекреаційних ресурсів довкілля: природні ландшафти, мінеральні води, ріки, моря, озера, ліси, чисте повітря, сонячна радіація, тощо.

Туризм упродовж усієї історії свого економічного існування переконливо утримує репутацію специфічної сфери, яка динамічно розвивається у складі галузей обслуговування і посідає все більш помітне місце в світовій економіці за показником швидкості обігу капіталу, кількістю зайнятих, обсягом експорту послуг, в якості джерела доходів для національних бюджетів. Рівень споживання туристичних послуг є одним з важливих індикаторів якості життя.

Туризм є важливішим засобом виховання та оздоровлення молоді, сприяє розширенню світогляду, розвитку пізнавальної діяльності. Під час подорожей туристи знайомляться з минулим і сьогоденням країни, її природними багатствами, пам’ятниками культури.

Для організації і проведення безаварійних туристичних походів необхідне формування знань та навиків з організації туристичної роботи в школі, проведенню різноманітних безпечних подорожей, підготовки і участі шкільної команди у туристичних змаганнях 1-2 класів складності.

Метою курсової роботи є дослідження питання організації туристичної подорожі школярів.

Завдання роботи:

-Розглянути правила організації та проведення туристичних походів;

-Ознайомитись з організацією та проведенням туристичної подорожі для учнів;

-Визначити вимоги до гігієни та безпеки подорожей.

Закрыть

Требования к организации туристической поездки школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.