Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 55

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ СУЧАСНИХ ШКОЛЯРІВ 5

1.1. Питання організації раціонального харчування школярів у науковій літературі 5

1.2. Нормативно-правова основа раціонального харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів 12

1.3. Фізіолого-гігієнічні основи раціонального харчування школярів 17

1.4. Вікові особливості харчування сучасних школярів 21

РОЗДІЛ 2. ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ХАРЧУВАННЯ ШКОЛЯРІВ 30

2.1. Раціональне харчування, харчові добавки і біостимулятори 30

2.2. Важкі метали у продуктах харчування та їх вплив на здоров’я школярів 38

2.3. Організація раціонального харчування в умовах радіаційного фактора 42

2.4. Соціально-психологічні особливості вибору харчової поведінки 47

ВИСНОВКИ 52

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 54

ВСТУП

Актуальність дослідження. Проблема забезпечення потреб людини у високоякісних, біологічно-повноцінних харчових продуктах – одна з найважливіших у повсякденному житті. Особливо це стосується школярів, оскільки раціональне харчування забезпечує нормальний ріст і розвиток організму, а також є однією з ознак здорового способу життя.

Високі темпи фізичного і психічного розвитку дітей шкільного віку в поєднанні зі значним нервово-психічним навантаженням у школі, що обумовлено інтенсивним процесом навчання, вимагає постійного надходження з їжею комплексу усіх незамінних і замінних харчових речовин.

Повноцінне, збалансоване харчування є однією з умов нормального функціонування дитячого організму. Раціональне харчування зумовлює належний розвиток усіх життєво важливих органів, сприяє зміцненню захисних функцій організму. Якість харчування є вагомим чинником створення комфортного навчального середовища, а отже, опосередковано і безпосередньо впливає на якість засвоєння школярем навчального матеріалу.

На жаль, на сьогодні якість харчування українських школярів часто не відповідає навіть мінімально допустимими нормативним орієнтирам з точки зору розвитку дитячого організму та відтворення його життєвої активності під час навчання.

Вивченням раціонального харчування школярів займалися такі науковці: Л. Герасименко, А.І. Довгань, О.В. Овчарук, Л.М. Пужайчереда, В.В. Шкуро, О.В. Макарова, М.П. Гуліч, Н.С. Полька, Ю.Д. Бойчук, Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш, Л.П. Товкун, К.С. Варивода та ін. У своїх дослідженнях вченізазначають, що харчування школярів потребує особливої уваги тому, що сучасне навчання вимагає високого розумового та фізичного навантаження й супроводжується значними енерговитратами.

Об’єкт дослідження – стан організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Предмет дослідження – чинники, що впливають на стан організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Мета дослідження – теоретично дослідити особливості організації раціонального харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, як важливого чинника здоров’язбереження.

Відповідно до мети поставлено такі завдання:

розкрити питання організації раціонального харчування школярів у науковій літературі;

дослідити нормативно-правову основу раціонального харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

визначити фізіолого-гігієнічні основи та вікові особливості харчування сучасних школярів;

обґрунтувати еколого-гігієнічні та соціальні проблеми сучасного харчування школярів.

Практичне значення дослідження полягає в отриманні об’єктивної інформації про особливості організації раціонального харчування сучасних школярів. Отримані дані сприятимуть прийняттю ефективних рішень щодо налагодження організації харчування учнів відповідно до запитів батьків учнів, пошуку шляхів забезпечення школярів раціональним, якісним і безпечним харчуванням, упровадження нових технологій приготування їжі і форм обслуговування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Для реалізації поставлених завдань використовувалися наступні методи дослідження: теоретичний аналіз джерел з досліджуваної проблеми, шляхом вивчення наукової, методичної, спеціальної літератури; пошук нових шляхів з даної проблеми, використовувалися також і інші методи.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Рациональное питание современных школьников как важный фактор здоровьесбережения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.