Методика проведения уроков в 1 классе по теме Изготовление из пластилина плоских изображений фруктов и овощей

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ЛІПЛЕННЮ З ПЛАСТИЛІНУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 5

1.1. Особливості роботи з пластичними матеріалами на уроках трудового навчання у початкових класах 5

1.2. Пластилін як матеріал для ліплення, його властивості. Інструменти та пристосування для роботи з пластиліном 7

1.3. Ліплення з пластиліну, як засіб розвитку дрібної моторики в учнів 1-го класу 11

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ВИГОТОВЛЕННЯ ІЗ ПЛАСТИЛІНУ ПЛОСКИХ ЗОБРАЖЕНЬ ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ» У 1-МУ КЛАСІ 18

2.1. Методика навчання та технічні прийоми ліплення з пластиліну 18

2.2. Особливості використання цікавого дидактичного матеріалу під час навчання учнів 1-го класу ліпленню фруктів та овочів із пластиліну 26

2.3. Проведення педагогічного експерименту та аналіз його результатів 31

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність роботи. Вдосконалення розвиваючого характеру трудового навчання залишається однією з найбільш актуальних проблем методики трудового виховання. Сьогодні навчально-виховний процес в школі повинен включити ефективні форми і методи розвитку, виховання дітей на народних традиціях і мистецтві; найцінніше, створене віками мудрістю і культурою народу, повинно включитися в систему виховання і освіти сучасної людини.

Ліплення - надання форми пластичному матеріалу (пластиліну, глині, пластику та ін.) за допомогою рук і допоміжних інструментів - стеків і т.п. Це один з видів образотворчої діяльності і самий чуттєвий вид художньої творчості. Дитина не тільки бачить те, що створила, а й торкається, бере в руки і в міру необхідності змінює.

Ліпленням діти починають займатися вже з молодшого віку, освоюючи найпростіші прийоми роботи з пластиліном: розкочування, сплющування, витягування. Цей вид мистецтва також доступний для занять в початковій школі. Заняття з ліплення сприяють формуванню розумових здібностей дітей, розширюють їх художній кругозір, сприяють формуванню творчого ставлення до навколишнього світу. Також заняття ліпленням розвивають художній смак, індивідуальність, інтуїцію, виховують організованість, дисциплінованість і акуратність при роботі з пластиліном, а також вміння планувати творчий процес кожним учнем.

На уроках трудового навчання вчитель дарує дітям радість творчості, знайомить з історією художніх народних керамічних промислів, показує професійні прийоми ліплення. Педагог допомагає розкрити здібності дітей, подолати труднощі в процесі навчання, прищепити інтерес до ліплення, правильні професійні прийоми ліплення і вміння спостерігати, створюючи свій скульптурний образ.

Діти отримують знання, вміння, навички, йде усвідомлення єдності людини з природою, знайомство зі світом різних предметів в процесі часткового використання так званого непридатного матеріалу, розширюються можливості творчої діяльності дітей.

Проблема формування навичок ліплення з пластиліну на уроках трудового навчання досить часто розглядається сучасними дослідниками: В. Давидовим, І. Веремійчиком, Н. Зубковою, О. Скрипченко, Г. Щукіною, В. Хорунжим та ін. На підставі вищевикладеного вважаємо тему цієї курсової роботи актуальною і цікавою в плані подальшого вивчення.

Об'єктом дослідження є навчально-виховний процес на уроках трудового навчання в початкових класах.

Предмет дослідження - методичні особливості вивчення теми «Виготовлення із пластиліну плоских зображень фруктів та овочів».

Мета роботи - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови формування в учнів початкових класів навичок ліплення із пластиліну зображень фруктів, овочів.

Досягнення мети дослідження передбачає розв’язання таких завдань:

- визначити особливості роботи з пластичними матеріалами на уроках трудового навчання у початкових класах;

- розкрити властивості пластиліну, як матеріалу для ліплення, інструменти та пристосування для роботи з пластиліном;

- описати і систематизувати методичні прийоми навчання ліпленню учнів 1-го класу;

- провести педагогічний експеримент та зробити відповідні висновки.

Для вирішення поставлених завдань використані наступні методи дослідження: теоретичні – аналіз, порівняння й узагальнення психолого-педагогічної та методичної літератури, статей у періодичних виданнях; емпіричні – метод спостереження, опитування, педагогічний експеримент, математична обробка отриманих експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Методика проведения уроков в 1 классе по теме Изготовление из пластилина плоских изображений фруктов и овощей

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.