Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ ГІМНАСТИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 5

1.1. Місце гімнастики в системі фізичного виховання 5

1.2. Структура і методика проведення уроку гімнастики у школі 9

1.3. Місце проведення занять з гімнастики і його обладнання 17

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГІМНАСТИЧНИХ ВПРАВ У ШКОЛІ 19

2.1. Методика навчання лазіння по канату 19

2.2. Методика навчання акробатичним вправам 21

2.3. Методика навчання опорних стрибків 25

2.4. Особливості методики проведення уроків гімнастики з дітьми молодшого, середнього і старшого шкільного віку 30

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37

ДОДАТКИ 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. Гімнастика - система спеціально підібраних фізичних вправ, методичних прийомів, які застосовуються для зміцнення здоров'я та вдосконалення рухових здібностей людини, її сили, спритності, швидкості, витривалості та ін.

Особливо велике значення гімнастики у фізичному вихованні дітей та підлітків.

За допомогою гімнастичних вправ успішно вирішуються завдання початкового фізичного виховання, коли створюється основа для розвитку рухових здібностей.

Гімнастика, обумовлена історичним розвитком сукупності специфічних засобів та методів фізичного виховання, спрямована на виконання наступних завдань:

Оздоровчі: зміцнення здоров'я, розвиток опорно-рухового апарату, усунення і попередження функціональних порушень органів і систем організму; формування правильної постави, ходи, загальний розвиток і зміцнення органів дихання, серцево-судинної системи, покращення фізичного стану і працездатності організму.

Освітні: сприяння всебічному гармонійному розвитку, вихованню сили, гнучкості, витривалості, швидкості, спритності, координації рухів, формування знань, умінь і навичок, які мають прикладне значення у побуті та трудовій діяльності.

Виховні: формування морально-вольових якостей (цілеспрямованості, працелюбності, дисциплінованості, наполегливості), етичних (відчуття колективізму, товаришування та ін.) та естетичних норм (вміння бачити і цінити прекрасне, формування культури рухів, творчих навичок).

Об’єкт дослідження: процес фізичного виховання.

Предмет дослідження: сучасні засоби і методи навчання гімнастичних вправ у школі.

Мета роботи – розкрити методику та виявити ефективні засоби і методи навчання гімнастичних вправ учнів на уроках фізичної культури у загальноосвітній школі.

Для досягнення поставленої мети, слід вирішити наступні завдання:

розкрити місце гімнастики в системі фізичного виховання;

визначити структуру і методику проведення уроку гімнастики у школі;

розглянути методику навчання гімнастичних вправ у школі, а саме: лазіння по канату, акробатичних вправ, опорних стрибків.

дослідити особливості методики проведення уроків гімнастики з дітьми молодшого, середнього і старшого шкільного віку.

Методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури, здійснений з метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми; системно-структурний аналіз, синтез, класифікація та узагальнення теоретичних відомостей.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Методика обучения гимнастических упражнений в школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.