Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ 5

1.1. Художній образ як процес пізнання 5

1.2. Образи відчуття та сприймання 9

1.3. Образи відтворювальної та творчої уваги 14

1.4. Роль естетичного сприйняття в процесі формування художнього образу 18

РОЗДІЛ ІІ. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ НА ЗАНЯТТЯХ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 23

2.1. Методико-педагогічні умови формування художнього образу 23

2.2. Художньо-образне порівняння в процесі зображальної діяльності 26

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38

ВСТУП

Актуальність теми. В сьогоднішньому суспільстві творчі уміння людини є загальновизнаною цінністю. Їх формування проголошене основним завданням школи в багатьох державах світу. Відтворення і збільшення творчих умінь людини є актуальною задачею, що стоїть перед педагогікою в XXI столітті.

Тенденцією сучасного освітнього процесу є активізація творчого потенціалу особистості, зміни ідеалів, розвитку художнього сприйняття і художнього смаку, ціннісних орієнтацій у сфері мистецтв. Очевидним є те, що для вирішення теоретичних і практичних завдань естетики, мистецтвознавства та методики викладання образотворчого мистецтва актуальним є дослідження творчих можливостей особистості, психологічні механізми художньої творчості, а також естетичного сприйняття. Необхідно зазначити, що "чуттєве сприйняття" є основою культури і моральності особистості.

Глибоко усвідомлений світ художніх цінностей у співвідношенні з особистим життєвим досвідом дає можливість розвивати у молодій людині свої моральні якості і творчі здібності, стверджувати, формувати себе як емоційну і розумову-вольову особистість, піднести гідність людини, зробити її шляхетною, укріпити в ній віру у свої внутрішні сили, у своє велике призначення. Мистецтво і мораль мають єдину мету - удосконалення особистості. За своєю природою сутність мистецтва глибоко гуманістична так як у центрі його інтересів завжди стоїть людина.

Потреба у самопізнанні та самовизначенні характеризує ставлення молодої людини до зовнішньої дійсності: у навколишньому середовищі вона неодмінно шукає матеріал для побудови свого світогляду. Одним з таких матеріалів і є мистецтво - одна з форм пізнання дійсності, яка забезпечує різнобічний і добродійний вплив на свідомість людини, тобто виступає як джерело пізнання, духовного збагачення і формування її світогляду. Безумовно, такий складний процес потребує пошуків оптимальних методів і форм роботи у залученні молодої особистості до цінностей світової художньої культури, до сприйняття мистецтва та навколишньої дійсності зокрема.

Об’єкт дослідження — методика викладання образотворчого мистецтва в школі.

Предметом дослідження — художній образ як основа композиційної діяльності школярів.

Метою дослідження є виявлення тих способів і методів, за допомогою яких організовується робота учнів зі створення художнього образу на уроках образотворчого мистецтва.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань дослідження:

1. Охарактеризувати художній образ як процес пізнання.

2. Визначити образи відчуття та сприймання.

3. Дослідити образи відтворювальної та творчої уваги

4. Визначити роль естетичного сприйняття в процесі формування художнього образу.

5. Дослідити методико-педагогічні умови формування художнього образу.

6. Охарактеризувати художньо-образне порівняння в процесі зображальної діяльності.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Формирование художественного образа на занятиях по изобразительному искусству

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.