Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 54

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні основи навчання дошкільників вимірювання за допомогою умовної мірки 6

1.1. Значення та завдання ознайомлення дітей з вимірюванням 6

1.2. Етапи навчання дітей вимірюванню умовною мірою 15

1.3. Засоби ознайомлення дошкільників з умовною міркою 23

Розділ 2. Експериментальна робота з формування уявлень про вимірювальну діяльність за допомогою умовної мірки у старших дошкільників. 29

2.1. Визначення рівня знань про умовні мірки у дітей дошкільного віку 29

2.2. Експериментальне навчання дітей старшого дошкільного віку вимірюванню величин 33

2.3. Контрольний експеримент 40

Висновки 44

Список використаних джерел 47

Додатки 49

Вступ

Актуальність. Розвиток науки і техніки, загальна комп'ютеризація визначають зростаючу роль математичної підготовки підростаючого покоління. Величина - одне з основних математичних понять, що виникло в давнину і зазнало в процесі тривалого розвитку ряду узагальнення.

Загальне поняття величини є безпосереднім узагальненням більш конкретних понять: довжини, площі, об'єму, маси, швидкості і т.д. Кожен конкретний рід величин пов'язаний з певним способом порівняння відповідних властивостей об'єктів.

Для правильної і повної характеристики будь-якого предмета оцінка величини має не меншу значимість, ніж оцінка інших його ознак. Уміння виділити величину як властивість предмета і дати їй назву необхідно не тільки для пізнання кожного предмету окремо, але і для розуміння відносин між ними. Це робить істотний вплив на формування у дітей більш повних знань про навколишню дійсність.

У розвитку елементарних математичних уявлень важливу роль грає навчання вимірюванню як початкового способу пізнання кількісної характеристики навколишнього. Це дає можливість дошкільнятам користуватися не загальноприйнятими, а, перш за все умовними заходами при вимірюванні сипких, рідких речовин і протяженностей. Одночасно у дітей розвивається окомір, що досить важливо для їх сенсорного розвитку.

Потреба у вимірюванні всякого роду величин, так само як потреба в рахунку предметів, виникла в практичній діяльності людини на зорі людської цивілізації. Так само як для визначення чисельності множин, люди порівнювали різні множини, різні однорідні величини, визначаючи, перш за все, яка з порівнюваних величин більше, яка менше. Ці порівняння ще не були вимірами. Надалі процедура порівняння величин була вдосконалена. Одна якась величина приймалася за еталон, а інші величини того ж роду (довжини, площі, обсяги, маси і т.п.) порівнювалися з еталоном. Коли ж люди оволоділи знаннями про числа та їх властивості, величиною еталона стали приписувати число 1 і еталон став називатися одиницею виміру. Мета вимірювання стала більш визначеною - оцінити, скільки одиниць міститься в вимірюваній величині. Результат став виражатися числом. З проблемою сприйняття величини предметів, в тій чи іншій мірі, стикаються всі педагоги, що займаються теорією математичного розвитку дошкільників [4, 65].

Для правильної та повної характеристики будь-якого предмета оцінка величини має не меншу значущість, ніж оцінка інших його ознак. Уміння виділити величину як властивість предмета і дати їй назву необхідно не тільки для пізнання кожного предмету окремо, але і для розуміння відносин між ними. Це робить істотний вплив на формування у дітей більш повних знань про навколишню дійсність. Усвідомлення величини предметів позитивно впливає на розумовий розвиток дитини, тому що тісно пов'язане з розвитком здатності ототожнення, розпізнання, порівняння, узагальнення, підводить до розуміння величини як математичного поняття і готує до засвоєння у школі відповідного розділу математики.

Цій проблемі приділяли увагу З.А. Михайлова, Л.А. Венгер, А.А. Столяр, А.М. Леушина і Л.С. Метліна. Рукописні матеріали Леушиної А.М. були використані при написанні навчальних посібників надалі такими фахівцями, як Р.Л. Березіна, З.А. Михайлова, Р.Л. Непомняща, Т.Д. Ріхтерман, А.А. Столяр. Формування у дошкільників уявлень про розміри передбачає розвиток умінь орієнтуватися в просторових ознаках предметів. Вони носять досить конкретний характер: вміння показувати, називати довжину, ширину, висоту предметів, визначати їх розмір у цілому. Таке уявлення про величину є початковим і пов'язане зі створенням чуттєвої основи для формування в подальшому наукового поняття. Визначення величини можливо тільки на основі порівняння, так як порівнянність - основна властивість величини [7, 112].

Вимірювання умовними мірками дає можливість познайомити дошкільнят з деякими найпростішими видами функціональної залежності. Вимірювання наповнює їх конкретним змістом, допомагаючи опанувати математичними поняттями.

Об'єкт - процес формування уявлень про величину предметів в дітей дошкільного віку.

Предмет - формування уявлень про величину предметів за допомогою умовної мірки дітей дошкільного віку

Мета: виявити роль умовної мірки у формуванні уявлень про величину предметів у дошкільників.

Завдання:

1. Проаналізіровать науково - методичну літературу з проблеми

2. Проаналізувати програмні завдання, що забезпечують формування

уявлень про величину у старших дошкільників.

3. Виявити рівень сформованості уявлень про вимірювання і умінь у вимірювальній діяльності у старших дошкільників.

4. Провести роботу з формування вимірювальної діяльності за допомогою умовної мірки у старших дошкільників.

Методи дослідження:

*Вивчення та аналіз літератури;

*Вивчення та аналіз програмних документів дошкільної освіти;

*Педагогічний експеримент;

*Спостереження.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається з вступу, 2 розділів,висновків, списку використаної літератури і додатків.

Закрыть

Формирование представлений об условной мерку детей дошкольного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.