Теоретико-методические основы преподавания сложение и вычитание многозначных чисел на уроках математики

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ» НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 5

1.1. Особливості вивчення нумерації багатоцифрових чисел 5

1.2. Вивчення додавання і віднімання багатоцифрових чисел на уроках математики в початкових класах 13

1.3. Додавання і віднімання іменованих чисел 20

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ 22

2.1. Методика використання цікавих вправ та задач при вивченні теми додавання і віднімання багатоцифрових чисел 22

2.2. Розробки уроків математики «Додавання і віднімання багатоцифрових чисел» для 4 класу 26

ВИСНОВКИ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

ДОДАТКИ 42

ВСТУП

Актуальність дослідження. Практична й духовна значущість математики в навчанні, розвитку та вихованні молодих школярів визначає такі основні компоненти початкової математичної освіти: знання про натуральні числа і дії над ними, вміння використовувати ці знання в повсякденному житті; початкові алгебраїчні й геометричні уявлення; математичний розвиток включає здібність до узагальнень, здогадку, вміння помітити спільне в різному, порівнювати, аналізувати, робити висновки та перевіряти їх.

Фундаментом курсу математики початкових класів є вивчення чисел та дій над ними.

Концентр багатоцифрових чисел завершує курс цілих невід’ємних чисел, що вивчають у початковій школі. Цільовою настановою вивчення програмового матеріалу концентру є засвоєння учнями усної і письмової нумерації чисел перших двох класів та прийомів виконання арифметичних дій додавання і віднімання.

Спочатку учні ознайомлюються з прийомами усного додавання і віднімання багатоцифрових чисел без переходу через десяток. Далі вводяться письмові прийоми виконання дій (без переходу і з переходом через десяток). У межах 1000 належна увага приділяється як усним, так і письмовим способам додавання і віднімання. У ході вивчення нумерації багатоцифрових чисел потрібно сформувати в учнів уявлення про тисячу, як про нову лічильну одиницю, про групування розрядів у класи.

У вивченні додавання і віднімання багатоцифрових чисел можна виокремити дії з іменованими числами. Оскільки діти вже ознайомлені з додаванням і відніманням трицифрових чисел, то ознайомлення з діями багатоцифрових чисел здійснюється прямим перенесенням. У формуванні навичок виконання дій варто певну увагу приділити перевірці правильності обчислень способом застосування оберненої дії. Додавання і віднімання іменованих чисел супроводжується розглядом вправ на перетворення іменованих чисел.

Методичні аспекти формування математичних понять і умінь відображені у наукових працях O.К. Артемова, Г.П. Бевза, М.І. Бурди, М.Я. Ігнатенка, O.С. Дубинчук, М.І. Жалдака, Ю.М. Колягіна, A.A. Столяра, З.І. Слєпкань, Н.Ф.Тесленка, М.І. Шкіля та інших. Проблемою математичної підготовки учнів початкових класів, займались методисти-математики С.А. Альперович, М.В. Богданович, І.І. Барбул, Н.К. Петрушин, A.M. Пишкало, СЛ. Волкова, H.H. Столярова, B.B. Давидова, M.B. Підручна та ін.

Об'єктом дослідження є процес розвитку математичних здібностей, при вивченні додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

Предмет дослідження – основи викладання додавання і віднімання багатоцифрових чисел на уроках математики в початкових класах.

Мета нашого дослідження – дослідити особливості вивчення теми додавання і віднімання багатоцифрових чисел та розробити методику засвоєння даного матеріалу на уроках математики у початкових класах.

При роботі над темою були визначені завдання дослідження:

дослідити особливості вивчення нумерації багатоцифрових чисел;

розкрити основні аспекти вивчення додавання і віднімання багатоцифрових чисел на уроках математики в початкових класах, а також додавання і віднімання іменованих чисел;

обґрунтувати методику використання цікавих вправ та задач при вивченні теми додавання і віднімання багатоцифрових чисел;

розробити конспекти уроків математики «Додавання і віднімання багатоцифрових чисел» для 4 класу.

В ході дослідження нами були використані наступні методи теоретичного дослідження: вивчення і теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури; класифікація і систематизація матеріалу; узагальнення і відбір необхідної інформації з проблеми дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Теоретико-методические основы преподавания сложение и вычитание многозначных чисел на уроках математики

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.