Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 5 

1.1. Педагогічні детермінанти готовності дитини до навчання у школі 5

1.2. Роль батьків у підготовці дітей до шкільного навчання 14

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 19

2.1. Мета, завдання, організація дослідження 19

2.2. Результати дослідження готовності дітей до навчання у школі 22

2.3. Рекомендації для батьків щодо підготовки дітей до навчання у школі 27

ВИСНОВОК 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

ДОДАТКИ 37

Вступ

Актуальність теми. Зміни, що відбуваються в освітньому просторі, по-новому ставлять питання наступності між дошкільною і початковою її ланками. Забезпечення фізичної, розумової і психічної „шкільної зрілості" дитини дошкільного віку є головним завданням діяльності дошкільних навчальних закладів. Диференціація освітніх систем вимагає нових вимог щодо змісту готовності шестирічних дітей до навчання у школі. Іншими словами, сучасна система національної освіти потребує оновлення відповідних управлінських, науково-методичних і організаційних рішень на засадах неперервності. Виокремлюються три домінанти цього процесу: здійснення його в контексті особистісно-орієнтованої парадигми, спрямованість на виконання державних стандартів і забезпечення наступності між ланками системи освіти, у томучислі між дошкільною і шкільною її складовими.

Високі вимоги життя до організації виховання й навчання змушують шукати нові, більш ефективні психолого-педагогічні підходи, націлені на приведення методів навчання у відповідність вимогам життя. У цьому змісті проблема готовності дошкільників до навчання в школі набуває особливого значення. З її вирішенням пов'язане визначення цілей і принципів організації навчання й виховання в дошкільних закладах. У той же час від її рішення залежить успішність наступного навчання дітей у школі.

Як свідчить досвід і психолого-педагогічні дослідження, загальна готовність до шкільного навчання закладається задовго до його початку, в процесі виховання дитини у сім’ї.

Перехід дитини з дитячого садка у школу є важливим етапом її життя, який пов'язаний не лише зі зміною середовища її розвитку, а й із відповідними процесами самоусвідомлення, із зіткненням з новими проблемами, відкриттям у собі нових можливостей тощо. Одним дітям це додає піднесеного настрою, відчуття виходу на новий життєвий щабель, іншим вселяє ностальгію за звичним життям у дитячому садку, часто породжує стресові стани. Тому дуже важливо, щоб у дошкільному закладі, в сім'ї допомогли дитині усвідомити, що дитячий садок і школа є ланками єдиної системи освіти і виховання, а все те, що чекає дитину у школі, є продовженням того, чим займалася, що опановувала вона раніше. Не менш важливо, щоб із перших днів перебування в школі вона на конкретних реаліях переконувалася в цьому. Все це можливе за дотримання принципу наступності дошкільної та початкової освіти.

Об’єктом дослідження є готовність дитини до шкільного навчання.

Предмет дослідження - роль сім’ї у процесі підготовки дитини до навчання у школі.

Мета дослідження – дослідити рівень підготовки старших дошкільників до навчання у школі і визначити вплив сім’ї на підготовку дітей до школи.

Завдання дослідження:

1. Визначити педагогічні детермінанти готовності дитини до навчання у школі.

2. Охарактеризувати роль сім’ї у підготовці дитини до шкільного навчання.

3. Експериментально дослідити рівень підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі.

4. Скласти поради для батьків щодо підготовки дітей до навчання у школі.

Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновку, списку використанихджерел та додатків. 

Закрыть

Роль семьи в подготовке детей к школьному обучению

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.