Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ УЧАСТІ БАБУСЬ І ДІДУСІВ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ В СУЧАСНІЙ СІМ’Ї 5

1.1. Старше покоління та його роль у вихованні дітей дошкільного віку 5

1.2. Типи поведінки бабусь і дідусів 8

1.3. Недоліки та переваги бабусиного виховання 16

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ СТАРШОГО ПОКОЛІННЯ РОДИНИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 22

2.1. Аналіз участі бабусь і дідусів у сімейному вихованні дітей дошкільного віку 22

2.2. Організація взаємодії бабусі і дідуся з батьками у вихованні дітей дошкільного віку 29

2.3. Визначення ефективності реалізації розробленої методики 36

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

ДОДАТКИ 42

ВСТУП

Актуальність дослідження. Проблеми сучасного суспільства впливають на благополуччя сім’ї, розвиток сімейних відносин. Соціальна нестабільність, постійно зростаючий темп життя, підвищена увага до матеріальної забезпеченості сім’ї відволікають батьків від завдань виховання і розвитку власних дітей. Вплив цих факторів посилюється прагненням молодих сімей жити окремо від старшого покоління. У зв’язку з цим втрачаються або розмиваються сімейні традиції, що призводить до серйозних проблем виховання дитини в сім’ї: зниження практичної взаємодії дорослих з дитиною, формалізації у відносинах, дефіциту уваги і душевного тепла з боку батьків, ігноруванні духовних потреб дитини, спотворення сприйняття мотивів поведінки, вибір авторитарних методів виховання дитини.

Разом з тим в соціальному інституті сім’ї крім дітей і батьків існує ще один учасник вихованого процесу - старше покоління. Бабусям і дідусям відводиться серйозна роль у суспільстві і сім’ї. Ми бачимо роль старшого покоління в передачі життєвого і соціального досвіду наступним поколінням. Саме прабатьки - хранителі сімейних традицій, звичаїв, сімейних цінностей. Вони здатні передати накопичений життєвий досвід наступним поколінням, своїм дітям і онукам.

Аналіз сімейного виховання в сім’ях показує, що ступінь участі представників, старшого покоління відстає від реальних потреб і сучасних вимог, суспільства. Спроби виховання дітей спільно батьками і старшим поколінням сім’ї недостатньо ефективні, тому що накопичений старшим поколінням цінний досвід ігнорується або спрощується.

Дані досліджень Ю.П. Азарова, Б.Г. Ананьєва, Л.І. Божович, А.М.Виноградової, Ю.О.Галущинської, М.И.Лісіної, А.Н. Острогорського свідчать, що для емоційного розвитку дитини дуже важливо спілкування з батьками та представниками старшого покоління. У цьому спілкуванні реалізуються потреби дитини у взаєморозумінні і співпереживанні, розвивається прагнення допомогти близьким.

Через недостатню теоретичну розробленість проблеми, участь представників старшого покоління родини у вихованні дошкільнят залишається стихійним, погано керованим процесом. У зв’язку з цим виникає необхідність пошуку резервів підвищення виховного потенціалу багатопоколінної сім’ї, науково обґрунтованих шляхів взаємодії старшого покоління родини у вихованні дітей дошкільного віку, що зумовило педагогічну актуальність дослідження.

Об’єкт дослідження - процес виховання дітей дошкільного віку в умовах сім’ї.

Предмет дослідження - педагогічні умови взаємодії бабусь і дідусів з дітьми дошкільного віку.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити виховну взаємодію старшого покоління родини з дітьми дошкільного віку.

Завдання дослідження:

- вивчити теоретичні основи виховання дітей дошкільного віку старшим поколінням сім’ї;

- визначити типи поведінки бабусь і дідусів;

- виявити недоліки та переваги бабусиного виховання;

- розробити зміст і форми педагогічної роботи щодо взаємодії бабусі і дідуся з батьками у вихованні дітей дошкільного віку;

- експериментально підтвердити ефективність виявлених педагогічних умов та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження: теоретичні (аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження), діагностичні (бесіди з дітьми, опитування (анкетування батьків і бабусь), педагогічне спостереження і т. д.); педагогічний експеримент, математична обробка результатів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Роль бабушки и дедушки в воспитании дошкольников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.