Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОЗАШКІЛЬНИХ ФОРМ МУЗИЧНОГО-ВИХОВНОГО НАВЧАННЯ: СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ, МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ. 6

1.1 Поняття позашкільної роботи і виховання. 6

1.2 Сутність музично-виховної роботи. 9

1.3 Характеристика основних позашкільних методів музично-виховної роботи. 12

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ПОЗАШКІЛЬНИХ ФОРМ МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. 18

2.1 Реалізація завдань і доцільність проведення позашкільної музично-виховної роботи з дітьми та молоддю. 18

Основні позашкільні музично-виховні заклади: 18

2.2 Методичні рекомендації щодо удосконалення всебічного гармонійного розвитку та естетичного кругозору дітей та молоді в умовах позашкільної освіти пов’язаної із музичною діяльністю. 23

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42

ДОДАТОК 44

Вступ

Важлива роль у навчанні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить спеціально організованій навчальній роботі у позанавчальний час.Таку роботу називають позашкільною.

Позашкільна робота – різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей, організована в позаурочний час і поза межами школи. Виховання учнів відбувається не тільки на уроках. Велике значення має позашкільна музично-виховна робота. Вона допомагає розвивати не тільки розумовий але й естетичний, музичний кругозір, чим ширший кругозір, тим краще людина сприймає навколишній світ, середовище в якому вона перебуває.

„Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику й діставати насолоду від неї”, - писав видатний педагог В.Сухомлинський. Музична культура людини невід’ємна від культури народу, до якого вона належить, або серед якого живе.

Формування музичної культури і кругозору школярів є важливим завданням сучасної педагогіки. Учитель має розвинути чутливість і потяг дітей до музики, ввести їх у світ добра й краси, відкрити в музиці животворне джерело людських почуттів і переживань, навчити захоплюватися неповторністю музичних творів. Великого значення у цьому процесі набуває вміла й цілеспрямована позашкільна музично-освітня робота вчителя, який має орієнтувати учнів на осмислення інтонаційно-пластичних витоків музики, самостійну інтерпретацію художнього образу твору.

Отже, і державою, і вченими розроблена відповідна теоретична і правова база щодо позашкільної навчально-виховної роботи у школі. Натомість аналіз педагогічної практики сучасної школи засвідчив, що позашкільна навчально-виховна робота залишається ще слабкою ланкою діяльності школи, зокрема позашкільна діяльність, яка пов’язана з музичною дільністю; вона не набула систематичного і цілеспрямованого характеру. Подекуди позашкільна музично-виховна робота носить епізодичний характер, у якій беруть участь лише окремі діти. Часто шкільне життя для дітей завершується водночас із дзвоником з останнього уроку, а далі їх приймає вулиця. Таке явище є особливо небезпечним для учнів початкової школи. Причинами недостатньої уваги до позашкільноїнавчально-виховної роботи, за результатами опитування вчителів школи є відсутність відповідної нової нетрадиційної методичної літератури.

Протиріччя, що виникло між потребою реалізації і модернізації позашкільної, а саме музично-навчальної роботи в сучасній школі і недостатньою підготовкою майбутнього вчителя до такої діяльності, а також актуальність проблеми активізації проведення позашкільних музично-виховних форм, їх теоретичне й практичне значення та роль у підготовці учнів потребують спеціальних досліджень, що зумовило вибір теми курсового дослідження: «Музично-виховна робота з дітьми та молоддю ». Проблема організації навчально-виховного процесу в позаурочний час пов’язаний із покращенням дитячих музичних здібностей та вмінь у сучасній початковій школі досліджувалась у різних аспектах, а саме: визначення концептуальних засад організації позашкільної навчально-виховної роботи (Веремійчик І.М., Гончаренко С.І., Новосельський В.Ф., Оржеховська В.М., Постовий В.Г., Хлебнікова Л.О., Чорна К.І. та ін.); психологічні аспекти організації позашкільної роботи (Бех І.Д.. Борщевський М.Й., Гречишкіна А.П., Колбановський Л.В., Крутенький О.Є., Максименко С.Д., Прайман Б.Д., Соколова Л.С. та ін.); проблема змісту і напрямків позашкільної навчально-виховної роботи (Вербицький В., Дем'янюк Т.Д., Докукіна О., Ігнатенко П.Р., Канішевська Л.В., Капська А.Й., Кобзар Б.С., Мартинюк І.В., Рибалка В.В., Свириденко С.О., Стрілька В.В., Федоренко Д.Т., Чорна К.І., Щербань П.М. та ін.)

Об'єкт дослідження – позашкільна музично-виховна робота з дітьми та молоддю.

Предмет дослідження – реалізація позашкільних (музично-виховних) форм навчання у школах.

Метою нашої курсової роботи є дослідження суті поняття позашкільні форми і методи навчання та виховання, характеристика класифікації музично-виховних позашкільних форм і опрацювання досвіду педагогів щодо використання музично-виховних форм навчання в школах.

Завдання дослідження:

1. Аналіз психолого-педагогічної і методичної літератури.

2. Уточнити та науково обґрунтувати сутність поняття «позашкільна форма навчання».

3. З'ясувати наявні відмінності між існуючими формами позашкільної музично-виховної навчальної діяльності.

4. Визначити доцільність проведення позашкільних музично-виховних форм навчання в школах.

5. Дослідити методику проведення позашкільних музично-виховних форм в школі.

Наше курсове дослідження складається зі вступу, двох розділів, перший складається з трьох підпунктів, а другий містить два підпункти, висновку, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Музыкально-воспитательная работа с детьми и молодежью вне школы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.