Особенности формирования жизненной компетентности детей в условиях сельского дошкольного образовательного учреждения

Зміст

Вступ 

Теоретичний аналіз проблеми формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку 

Аналіз досвіду роботи Городоцького ДНЗ «Сонечко» 

Авторська система роботи з формування життєвої компетентності дітей в умовах сільського дошкільного навчального закладу 

Висновки 

Список використаної літератури

Основне завдання, яке стоїть перед колективом ДНЗ «Сонечко» - це створення в колективі та навколо кожної дитини атмосфери, на тлі якої відбуватимуться виховні та розвивальні процеси. Це не лише підготовка дітей до школи, а спрямування в бік соціального розвитку особистості, її життєвої компетенції, бажання і вміння, набуті знання та навики доцільно використовувати в колективі і жити життям колективу, тому що кожна дитина має можливість з часом стати особистістю, здатною свідомо та відповідально ставитися до життя, реалізувати свій біологічний, психологічний та соціальний потенціали, розвинути власне «Я» не лише з допомогою дорослих, а й завдяки власним зусиллям. Адже, дошкільне дитинство, яке становить всього лише маленьку частину життя людини, має надзвичайно важливе значення у становленні особистості,бо в цей період формуються не тільки передумови,а й провідні риси особистості,що визначатимуть її спрямованість,поведінку і діяльність протягом усього життя.

На даний час в дитсадку функціонує 2-і групи загального розвитку для дітей від 3-х до 5-ти років та 2-і групи з короткотривалим перебуванням дітей 5-річного віку. Садок відвідує 90 дітей.

Працює у ДНЗ «Сонечко» 19 працівників, з них 8-м педагогів.

У дитсадку створено всі відповідні умови для повноцінного розвитку дітей. Обладнано кімнату по народознавству, де проводяться цікаві заняття, вечори та розваги з дітьми, облаштовано кімнату для проведення занять з психогімнастики, кімнату по ознайомленню з природою космосу «Цікавий всесвіт», музичний і спортивний зали.

Кожного ранку із задоволенням ідуть малята в дім - доброти, світла і радості, де на них чекають привітні і творчі вихователі, для яких любов до дітей, є сенсом життя.

Режим дня ДНЗ «Сонечко»

Режимні процеси Молодшо-середня Старша
Прийом дітей Огляд Ігри 8:00 - 9:00 8:00 - 9:00
Сніданок 9:00 - 9:25 9:00 - 9:20
Ігри Підготовка до занять 9:25 – 9:40 9:20 – 9:30
Заняття 9:40 – 10.30 9:30 – 11:00
Підготовка до прогулянки Прогулянка 10.30 – 12:15 11:00 – 12:30
Повернення з прогулянки 12:15 – 12.30 12:30 – 12:50
Обід 12:30 - 13:00 12:50 - 13:20
Сон 13:00 - 15:20 13:20 - 15:20
Поступовий підйом 15:20 – 15:40 15:20 – 15:50
Полуденок 15:40 - 16:10 15:50 - 16:10
Ігри Творча діяльність Заняття за інтересами 16:10 - 16:30 16:10 – 16:50
Прогулянка Ігри Повернення додому 16:30 – 18:00
18:00 – 18:30
16:50 – 18:00
18:00 – 18:30

Прояв показників розвитку життєвої компетентності дошкільника відбувається:

у провідній діяльності (ігрова, комунікативна, предметно-практична);

у різноманітних формах активності - фізичній, соціально-моральній, емоційно-ціннісній, пізнавальній, мовленнєвій, художньо-естетичній, творчій;

у розвитку базових якостей особистості (самостійність, працелюбність, людяність, самолюбність, відповідальність, розсудливість, самовладання, креативність).

Педагог дошкільного навчального закладу має можливість дослідити сформованість життєвої компетентності кожного вихованця, спостерігаючи прояв активності дитини і відповідаючи на наступні питання:

Яким видам діяльності надає перевагу дитина, а яких уникає? Чи уміє самоорганізуватися та досягти результатів у обраній діяльності?

Які форми активності її більше приваблюють? Стабільно чи ситуативно вони проявляються?

Які з базових якостей особистості притаманні дитині? Чи проявляються постійно, час від часу або ніколи не проявляються?

Які причини прояву недостатньої життєвої компетентності або безпорадності дитини?

За яких умов успішно формується життєва компетентність у дитини в дошкільному закладі? - це питання, про яке вихователь повинен мати чітке уявлення, щоб забезпечити в умовах закладу системний, цілісний підхід до організації життєдіяльності дитини та розвивальний життєвий простір для успішного прояву її природної активності.

Видатні педагоги В.Сухомлинський, Ш.Амонашвілі, М. Монтессорі та інші своїм прикладом закликають педагогів створювати насамперед умови, в яких працює розум, душа, природна зацікавленість дитини до оточуючого світу. Для вихователя це означає стати на заваді поширеній у суспільному і родинному вихованні вимозі уже в дошкільному віці формувати суто навчальну компетентність та змінити налаштованість на заняття з навчальних дисциплін як основну форму навчально-виховної діяльності.

Перед вихователем ДНЗ «Сонечко» стоїть зовсім інше завдання: зробити життя дитини насиченим різноманітними видами діяльності, які відповідають її віковим та індивідуальним потребам, цілеспрямованою продуктивною взаємодією зі світом людей, природи, рукотворним світом, а отже - цікавим і корисним. Базовою програмою проголошено «пріоритет принципу активності, відповідно з яким дошкільник визнається активним суб’єктом життєдіяльності» [3, с.10]. Вихователь повинен з повагою ставитися до індивідуального досвіду кожної дитини в набутті знань, розширювати ступінь її свободи. Лише ті знання, які мають особистісний сенс і є значущими для неї, стають основою розвитку її життєвої компетентності. Необхідно, щоб завдяки вихователю життєдіяльність дитини кожного дня була цікавою та змістовною подією. Саме тоді відкриваються і зростають природні можливості кожної дитини до розвитку.

Специфічною особливістю розвитку дитини в дошкільний період життя є те, що набуті нею знання, досвід, здібності мають загальний характер - маля просто вчиться бути людиною. Довільна поведінка, мовленнєвий, математичний розвиток, пізнавальні інтереси, логічне мислення, слугують лише заготовкою для наступних етапів розвитку, а образні форми пізнання довкілля (через сприймання, мислення, уяву) та прихильне ставлення до людей, зберігають своє виняткове значення для всього подальшого життя.

Для плідного розвитку у дитини життєвої компетентності Городоцькому ДНЗ необхідно стати своєрідним «садом», у якому зростають діти як природне явище в соціальному світі, у якому вихователі-»садівники» керуються гуманістичними природовідповідними принципами:

підходити до дошкільного дитинства як до унікального етапу особистісного зростання, орієнтуватися на властивості дитячої субкультури;

розглядати знання, вміння, навички дітей не як мету освітньо-виховного процесу, а лише як засоби розвитку особистості, розгортання нею свого внутрішнього потенціалу;

забезпечувати у навчально-виховному процесі збалансованість інтелектуального з моральним, фізичним, емоційним, вольовим розвитком дитини;

ураховувати об’єктивні закономірності психічного розвитку дитини, а не паспортний вік, надавати перевагу сензитивним періодам в розвитку дитини;

позбутися звички бути розпорядником думок і вчинків дітей, збагачувати взаємодію з дітьми особистісними взаєминами, які запобігають виникненню в дітях нервовості, дратівливості, відчуження від дорослого світу, страху перед незнанням або помилкою;

ставитися до дитини як до суб’єкту освітнього процесу (його рівноправної особи), надавати їй право на власний вибір різних видів самостійної діяльності, власної думки.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 55

Бесплатная работа

Закрыть

Особенности формирования жизненной компетентности детей в условиях сельского дошкольного образовательного учреждения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.