Особенности формирования жизненной компетентности детей в условиях сельского дошкольного образовательного учреждения

Зміст

Вступ 

Теоретичний аналіз проблеми формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку 

Аналіз досвіду роботи Городоцького ДНЗ «Сонечко» 

Авторська система роботи з формування життєвої компетентності дітей в умовах сільського дошкільного навчального закладу 

Висновки 

Список використаної літератури

Список використаної літератури

1.Бабій Н. Рівний доступ до освіти - всім дошкільнятам / Н. Бабій, Г. Мишаста // Дошкільне виховання.- 2007.- № 11.- 9 – 11 с.

2.Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. - К.: Світич, 2008. – 430 с.

3.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Редакція журналу «Дошкільне виховання», 1999.

4.Біла І. Феномен дитячої творчості / Біла І.// Дошкільне виховання. - 2011. - №1. – С. 15-17.

5.Біленька С. Експериментування – крок до пізнання / Біленька С. // Дошкільне виховання. – 2007. - №5. – С. 45-47.

6.Богуславська З.М. Розвиваючі ігри для дітей дошкільного віку / З.М. Богуславська, Е.О. Смирнов. - М.: Наука, 2014. – 324 с.

7.Брежнєва О.І. Формування пізнавальної активності / О.І. Брєжнєва // Дошкільне виховання. – 2008. – №2. – С. 12-14.

8.Бурова А. Інтеграційні процеси в освіті / Бурова А., Долинна О. // Палітра педагога. - 2002 - №1. – С. 12-18.

9.Ващенко Г. Загальні методи навчання: [Підручник для педагогів]. / Ващенко Г. – Київ: Українська Видавнича Спілка, 2007. - с. 331-353.

10.Гаврик Н. Інтегровані заняття. Методика проведення / Гаврик Н. – К., 2007. – 236 с.

11.Гончаренко А.М. Комунікативна компетентність - головна мета / Гончаренко А.М. //Дошкільне виховання. - 2008 - №7.

12.Гончаренко А.М. Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників / Гончаренко А.М. - К.: Світич, 2009.

13.Гусак Т. Інтерактивний семінар «Формування життєвої компетентності дошкільника» / Гусак Т. // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009 -№8.

14.Демидова А.С. Формуємо пізнавальну самостійність у старших дошкільників. / А.С. Демидова // Дошкільне виховання, 2006.– №10. – С. 10.

15.Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного віку: Монографія / А.М. Богуш, Л.О. Варяниця, за заг. ред. Н.В. Гавриш. – Луганськ: Альма-матер, 2006. - 368 с.

16.Дошкільна педагогічна психологія / За ред. Д. Ф. Ніколенка. — К.: Генеза, 2007. – 317 с.

17.Дуткевич Т.В. Особливості розвитку спілкування дорослого i дитини у дошкільному віці // Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія. - К.: 2007. – 38-44с.

18.Енциклопедія освіти / АПН України; гол. ред. В. Г. Кремінь. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 1040 с.

19.Каратаєва М. Проектування – перспективна технологія / Каратаєва М. //Дошкільне виховання. – 2006. - №10.

20.Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Наук. метод. посібник / Наук. ред. О. Кононко. - К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003. - 243 с.

21.Кононко О. Орієнтир сьогодення - компетентна особистість / Кононко О. // Дошкільне виховання. - 2005 - № 7. - С. 7-10.

22.Кононко О.Л. Орієнтир сьогодення - компетентна особистість / Кононко О.Л. // Дошкільне виховання. - 2005 - №7. – С. 24-27.

23.Кононко ОЛ. Виховуємо соціально компетентного дошкільника: Наук.-метод, посіб. / Кононко О.Л. - К.: Світич, 2009.

24.Кононко ОЛ. Життєва компетентність - стратегія дошкільного виховання / Кононко О.Л. // Дошкільне виховання. - 1999. - №5.

25.КрамаренкоС.Г. Креативна інноваційна особистість - мета нової гуманістичної освіти / Крамаренко С.Г. // «Нива знань». - 2010. - №3. – С. 22-23.

26.Кузьменко В. Соціальна компетентність дошкільнят: особливості, показники та шляхи розвитку / Кузьменко В. // Дошкільне виховання. - 2001 - №9.

27.Леннет Р. Ігри й вправи для дітей дошкільного віку / Леннет Р. - М.: Наука, 2001.- 126 с.

28.Ліпанова Є. Відмовитись від стереотипів / Ліпанова Є, Гречишкіна А. // Дошкільне виховання. -2009. - №9.

29.Лохвицька Л. Ігрове середовище дошкільного навчального закладу як чинник пізнавального розвитку дітей / Л. Лохвицька // Особливості освіти дітей шестирічного віку: проблеми, пошуки, досвіди, знахідки. - К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2004. - С. 65-66.

30.Майстер-класи для вихователів ДНЗ. Випуск 2 /упоряд. В.М.Кравцова.- 2 ге вид.-Х.:Вид.група «Основа», 2010. - 299 с.

31.Маляко В.О. Чи можна навчити творчості / Маляко В.О. // Обдарована дитина. - 2008. - №2. - С. 3.

32.Мельник Л. Формування духовних цінностей та морально-етичних норм у дітей // Палітра педагога. - 2007.- №2.- С.18.

33.Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / О.Л Кононко. З.П. Плохій, А.М. Гончаренко (та ін.).-К.: Світич, 2009 – 208 с.

34.Миленко В. П. Чи потрібно учити дітей грати / Миленко В.П. // Дошкільне виховання. – 2005. - № 4. – С.17-20.

35.Морозова Т.Ю. Аналіз дефініцій компетентнісного підходу щодо освіти // Освіта Донбасу. - № 3(110). - 2005. - С. 5-11.

36.Нечипорук Н.І. Розвивальні ігри для дошкільнят / Н.І. Нечипорук, О.П. Томей – Х.: Основа, 2007. – 216 с.

37.Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія реформування освіти в Україні. - К., 2003. - С. 19-20.

38.Пасічник А. Мовленнєві заняття в системі сучасної дошкільної освіим // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2008 -№2.

39.Піроженко Т. О. Психологічний супровід інноваційно-освітніх технологій в дитячому садку: Навчально-методичний посібник. — Тернопіль: Навчальна книга. - Богдан, 2006. — 48 с.

40.Плануємо залюбки. //Орієнтовні розробки тематичних циклів. Книга 1. \ Авт.-упорядник. Ю. Манилюк, Л. Тищук. – Тернопіль, 2006.

41.Плахотников С. П. Що робити з дитячими питаннями? / Плахотников С.П. // Дитячий садок. – № 9, 2008. – С. 2 – 4.

42.Поніманська Т. Виховання людяності // Дошкільне виховання.- 2008.-№2.- С.6 – 9.

43.Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: підручник / Поніманська Т.І. - 3-тє видання. – К.: «Академвидав», 2015. - 448 с.

44.Проколієнко Л.М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку / Проколієнко Л.М. – К.: Вища школа, 2009. – 88 с.

45.Розалевич І.Л. Моральне виховання дітей дошкільного віку // Дошкільний навчальний заклад. – 2010.-№ 7. – С. 30-52.

46.Смирнова Є. Ігри розвиваючі мислення / Смирнова Є. Питання теорії. // Дошкільна виховання. – 2002. - № 8. – С.7-9.

47.Сологуб А. Технологія креативного навчання / Сологуб А. // Управління освітою. - 2006. - №11(131) червень. - С. 4-5.

48.Стельмакович М.Г. Українська народна педагогіка / Стельмакович М.Г. – К.: Освіта, 2003. – 240 с.

49.Стельмахович М. Г. Народне дитинознавство / Стельмахович М.Г. — К.: Школа, 2001. – 238 с.

50.Титаренко С. Дитяча розвага / Титаренко С. – К.: Знання, 2003. – 128 с.

51.Фіголь Д. І. Українська народна дитяча іграшка / Фіголь Д.І. — К.: Освіта, 2006. – 124 с.

52.Хімич Н. Пошук морального абсолюту починається в дошкіллі // Дитячий садок. - 2010.-№42. - С.6.

53.Шевченко М. Формуємо вміння співжиття // Палітра педагога. - 2006.- №1.- С. 11.

54.Юрченко Н.Ф. Ігрова діяльність старших дошкільників / Юрченко Н.Ф. – Х.: Основа, 2011. – 188 с.

55.Янківська О. П. Дидактичні ігри в дитячому садку / Янківська О.П. — К.: Генеза, 2005. – 244 с.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 55

Бесплатная работа

Закрыть

Особенности формирования жизненной компетентности детей в условиях сельского дошкольного образовательного учреждения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.