Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ДІТИ-ІНДИГО ЯК ОБДАРОВАНІ ОСОБИСТОСТІ 5

1.1. Діти-індиго, як феномен сучасного суспільства 5

1.2. Типологія дітей-індиго та моделі їх поведінки 8

1.3. Особливості навчання та виховання дітей-індиго 13

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 19

2.1. Методи дослідження інтелекту і креативності обдарованих дітей 19

2.2. Форми і методи роботи з обдарованими дітьми 24

2.3. Творчі завдання для обдарованих дітей молодшого шкільного віку 30

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

ДОДАТКИ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Обдарованість – унікальне явище і вимагає уважного і дбайливого ставлення, а кожний випадок обдарованості потребує індивідуального підходу. В останні десятиліття в зарубіжній психології з’явилося багато праць, присвячених трагедій невиявлених або заблокованих системою шкільного навчання талантів.

Діти-індиго – це діти, які від народження мають особливі здібності, їм дуже легко даються іноземні мови, вони надзвичайно талановиті – співають, малюють, пишуть вірші, танцюють, підбирають мелодії на музичних інструментах та ін.

Від попередніх поколінь індиго відрізняються насамперед тим, що у них відсутній комплекс неповноцінності. Вони приходять у цей світ із почуттям власної величі й значимості. Не бажають пристосовуватися до існуючих систем і впроваджують свої «правила гри». Керувати ними неможливо. У компанії собі подібних, діти Індиго дуже комунікабельні. Але якщо поруч нема таких як вони самі, вони замикаються.

Педагоги розводять руками та скаржаться на некерованість учнів, їхню агресивність або замкнутість. Проте, як зазначають сучасні фахівці-психологи, дорослим варто просто бути уважнішими до дітей і, замість чергового покарання за неуспішність у школі, вступати з дитиною у відвертий та толерантний діалог. Адже не виключено, що дитина – особлива і їй потрібен особливий підхід.

Таланти дітей-індиго обумовлені не спадковістю, не генетичними змінами або вихованням (тобто сутностями матеріального світу), а саме особливими властивостями їхнього розуму і душі.

Проблема появи дітей-індиго почала розроблятися американськими психологами Лі Керрол і Джен Тоубер, а також над нею працюють вчені різних галузей: педагоги, психологи, філософи, біологи.

В українській педагогіці цю тему майже не розроблено. Педагоги про феномен «нових дітей» говорять з обережністю, посилаючись на те, що в Україні проблема індиго ще не визріла, отже, широке вивчення цього феномена на науковому рівні не ведеться. Певною мірою проблему досліджують психологи, надаючи допомогу батькам, яких насторожує аномальна поведінка дитини. Прихильники традиційної точки зору вважають, що йдеться передусім про поведінкові реакції, властиві тому чи іншому психотипу, або про результат дефіциту уваги чи прояви гіперактивності. Однак існують численні факти, які свідчать про справжність існування індиго. В нашій країні дослідженням цього феномену займалися: Л. Остапенко Н. Зніщенко, С. Левшинова, С. Поляков, В. Рябченко та ін.

Об’єкт дослідження - діти-індиго у початковій школі.

Предмет дослідження - характеристика феномену дітей-індиго у початковій школі.

Метою курсової роботи є теоретичне дослідження основних стилів поведінки дітей-індиго та методику роботи з даною категорією дітей у початковій школі.

Мета курсової роботи зумовлює виконання наступних завдань:

розкрити сутність дитини-індиго, як феномену сучасного суспільства;

дослідити типологію дітей-індиго та моделі їх поведінки;

визначити особливості навчання та виховання дітей-індиго;

окреслити методику роботи з обдарованими дітьми у початковій школі.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети, ми використовували наступні методи дослідження: аналіз наукової та психолого-педагогічної літератури, синтез, узагальнення та класифікація теоретичних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Дети-индиго в начальной школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.