Использование традиций родного народа как средства патриотического воспитания детей дошкольного возраста

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 48

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПАТРІОТИЗМ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 5

1.1 Сутність патріотизму 5

1.2. Роль патріотичного виховання в сучасному суспільстві 8

1.3. Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку 13

РОЗДІЛ 2. ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 19

2.1 Шляхи, засоби та методи виховання у дошкільників любові до Батьківщини 19

2.2. Застосування традицій рідного народу як засобу виховання у дітей любові до рідного краю 24

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

ДОДАТКИ 39

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах в нашій країні зростають вимоги до виховання і навчання підростаючого покоління. Так, однією з найважливіших педагогічних задач, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

Актуальність проблеми обумовлена необхідністю виховання патріотизму, починаючи з дошкільного віку. В цей період відбувається формування культурно-ціннісних орієнтації духовно-етичної основи особистості дитини, розвиток її емоцій, відчуттів, мислення, механізмів соціальної адаптації в суспільстві, починається процес національно-культурної самоідентифікації, усвідомлення себе в навколишньому світі.

Даний відрізок життя людини є найсприятливішим для емоційно-психологічної дії на дитину, оскільки образи сприйняття дійсності, культурного простору дуже яскраві і сильні і тому вони залишаються в пам'яті надовго, а іноді і на все життя, що дуже важливо у вихованні патріотизму. В той же час слід зазначити, що цілісна наукова концепція формування громадянина, патріота України в сучасних умовах ще не створена. У педагогів-практиків у зв'язку з цим виникає немало питань, у тому числі: що входить сьогодні в зміст патріотичного виховання, якими засобами потрібно його здійснювати.

Патріотичне виховання дошкільників розглядалося у роботах Т.С. Комарова, Т.А. Ротанова, В.І. Логінова, Т.З. Бабаєва, Н.А. Ноткіна, О.Л. Князєва, М.Д. Маханєва, Е.В. Пчелінцева; Л.Е. Ніконова, Е.І. Корнєєва, які роблять акцент на залучення дітей до культурної спадщини народу. Дослідники С.А. Козлова і Т.А. Кулікова пропонують одним з рішень проблеми виховання патріотизму дітей-дошкільників пізнання ними Батьківщини.

Об’єкт дослідження – патріотичне виховання як основа сучасного виховання дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку засобами традицій рідного народу.

Мета курсової роботи – теоретично дослідити педагогічні умови використання традицій рідного народу як засобу патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

Завдання курсової роботи обумовлені її метою:

- розкрити поняття патріотизму як основи сучасного виховання дітей.

- охарактеризувати мету та завдання патріотичного виховання дошкільників.

- визначити особливості ознайомлення дошкільників з українськими традиціями, звичаями та обрядами;

- розробити сценарії виховних та народних свят з патріотичного виховання дошкільників.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз педагогічної, методичної та наукової літератури, методи класифікації, узагальнення та систематизації теоретичних даних; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Закрыть

Использование традиций родного народа как средства патриотического воспитания детей дошкольного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.