Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Поняття мети виховання. Загальна мета і завдання виховання. 5

1.1. Умови і фактори визначення цілей виховання. 5

1.2. Освіта як найважливіша ланка реалізації мети виховання. 7

Розділ 2. Мета виховання в сучасній українській школі. Ідеал національного виховання  12

2.1. Мета виховання в сучасній школі 12

2.2. Ідеали українського національного виховання. 21

Розділ 3. Програма виховання особистості як система цілей виховання. 29

Розділ 4. Зарубіжні напрямки педагогіки про мету виховання. 36

Висновки. 38

Список використаної літератури. 40

Вступ

У різні епохи розвитку суспільства проблема мети виховання розв’язувалася по різному. Цільова спрямованість виховного процесу змінювалася відповідно до основних історичнихтипів або систем виховання.

Зміна цілей виховання на різних стадіях історії людства не була випадковою чи довільною, вона відбувалася в силу закону обумовленості виховання характером суспільних відносин.

Мета виховання має об'єктивний характер і виражає ідеал людини в загальній формі. Загальною метою виховання є всебічний розвиток особистості: розвиток особистості в анатомо-фізіологічному, психічному і соціальному напрямку. Таку мету виховання ставило перед собою суспільство завжди. Людина повинна бути завжди фізично, розумово і духовно розвинута.

Проблема мети виховання в педагогічній діяльності є вузловою, корінною проблемою педагогічної науки. Педагогіка може успішно вирішувати всі свої питання тільки тоді, коли вона неухильно керується завданнями виховання людини завтрашнього дня.

Система виховної роботи в нинішній школі базується на ідеях гуманізму, оновлення, демократичності і передбачає ряд основних аспектів:

А) ідею реалістичних цілей виховання та різнобічний розвиток особистості учня, який базується на здібностях та обдаруваннях;

Б) ідею спільної життєдіяльності дітей і дорослих –заміну авторитарності впливу вчителя на безпосереднє співробітництво з учнями, яке базується на національній самовизначеності особистості;

В) ідею самовизначеності учня - процес інтеграції (об’єднання) окремих позитивних якостей в єдине ціле;

Г) ідею спрямування особистості – центр всієї виховної роботи повинен бути спрямований на учня;

Д) ідею добровільності – щоб вчитель домагався вияву інтересу, прагнення до саморегуляції своїх природних сил, власної ініціативи і творчості у виконанні дій.

Формування загальнолюдських якостей носить закономірний об’єктивний характер. А система організованих впливів на особистість з боку сім’ї, вчителів, друзів становить об'єктивний характер.

Конкретизує мету виховання ідеал виховання. Кожен напрямок всебічного розвитку особистості наповнюється своїм змістом, який вирішує свої конкретні завдання.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему курсового дослідження: "Мета та ідеал виховання в українській педагогічній думці".

Об'єкт дослідження виховний процес в українській педагогіці.

Предмет дослідженняроль національних традицій у вихованні школяра.

Мета дослідженнятеоретично обґрунтувати сутність мети та ідеалу виховання в українській педагогіці та визначити особливості та необхідність її використання у навчально-виховному процесі школи.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

1. Визначення поняття мети та завдань виховання.

2. Дослідження мети та ідеалу виховання в сучасній українській школі.

3. Складання програми виховання особистості як системи цілей виховання.

4. Ознайомлення із зарубіжними напрямки педагогіки про мету виховання.

Методи дослідження. Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння.

Закрыть

Цель и идеал воспитания в украинской педагогической мысли

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.