Нравственное воспитание учащихся младшего школьного возраста в процессе взаимодействия школы и семьи

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ШКОЛИ ТА СІМ’Ї У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 5

1.1. Мета, завдання та принципи морального виховання 5

1.2. Сім’я як чинник становлення моральної самооцінки у молодших школярів 8

1.3. Взаємодія школи з батьками в процесі морального виховання учнів початкових класів 11

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 18

2.1. Дослідження розвитку моральних якостей молодших школярів 18

2.2. Методи та прийоми виховання моральних цінностей дітей молодшого шкільного віку 22

2.3. Аналіз результатів дослідження 29

ВИСНОВКИ 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34

ДОДАТКИ 36

ВСТУП

Актуальність дослідження. Виховний вплив на дитину, молоду людину завжди був одним з ключових питань психологічної науки. Не буде перебільшенням сказати, що проблема методології виховання існує стільки ж, скільки існує і саме виховання. Знання й ефективне використання основних методів виховання є необхідною запорукою ефективного і цілеспрямованого впливу на підростаюче покоління.

За словами В.Сухомлинського, роки навчання у початкових класах є цілим періодом морального, інтелектуального, емоційного, фізичного розвитку, який буде реальною справою лише за умови, що дитина живе багатим життям сьогодні, а не тільки готується до оволодіння знаннями завтра.

Правильно організоване виховання формує повноцінну особистість, суверенну індивідуальність, яка цінує свою громадянську, національну й особисту гідність, совість і честь.

Сім’я виступає домінуючим інститутом у формуванні особистості дитини. Причому тільки та сім’я має позитивний вплив, яка допомагає дитині відчувати себе рівноправним членом сімейного колективу, де її люблять; вона має у сім’ї права і обв’язки; до її потреб ставляться з розумінням. Саме в таких сім’ях діти найбільше цінують поради і допомогу батьків, наслідують їх особистий приклад. У нормальній сімейній обстановці дитина виростає доброзичливою, гуманною, спокійною, здатною до співчуття, оптимістичною, добрим товаришем, з почуттям гумору, має тверді етичні правила.

Проблеми морального розвитку підростаючого покоління, взаємодія школи і батьків стали головними темами наукових робіт, статей, монографій багатьох українських педагогів. Так, вивченням специфіки молодшого шкільного віку та розроблення нових методів їхнього виховання займалися А. Бурова, О. Долинна, Л. Просандаєва, Т. Загороднюк, А. Шемшуріна, Л.Кулагіна та інші.

Об’єкт дослідження – моральне виховання особистості учня початкових класів у сім’ї та школі.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи та педагогічні умови виховання моральності молодших школярів.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити і експериментально перевірити педагогічні умови виховання моральності молодших школярів у сучасній українській сім'ї та взаємозв’язок школи у цьому вихованні.

У відповідності із метою дослідження сформульовані його основні завдання:

- визначити сутність, зміст і принципи морального виховання;

- висвітлити особливості впливу сім’ї на формування особистості дитини;

- проаналізувати можливі методи взаємодії школи з батьками в процесі морального виховання учнів початкових класів.

- провести педагогічне дослідження впливу спільної діяльності школи та сім’ї у моральному вихованні учнів початкових класів та зробити відповідні висновки.

Для досягнення мети було використанотакі методи дослідження: теоретичні: аналіз педагогічної літератури з теми дослідження; класифікація, систематизація та узагальнення теоретичних даних; емпіричні: педагогічне спостереження, анкетування, тестування, констатувальний, формувальний та контрольний етапи експерименту; методи статистичної для обробки даних.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновку та списку використаної літератури.

Закрыть

Нравственное воспитание учащихся младшего школьного возраста в процессе взаимодействия школы и семьи

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.