Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 32

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНІ РОБОТИ ЯК МЕТОД ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ В ШКОЛІ 4

1.1. Сутність та особливості лабораторно-практичних робіт 4

1.2. Структура, зміст і методика проведення лабораторно-практичних робіт 7

1.3. Організація лабораторно-практичних занять 12

1.4. Оцінка лабораторно-практичних робіт 16

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ІСТОРІЇ 18

2.1. Алгоритми організації та проведення лабораторно-практичної роботи 18

2.2. Конспекти лабораторно-практичних занять 21

ВИСНОВКИ 31

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 33

ВСТУП

За короткий час в Україні створену нову цілісну систему викладання історії України та Всесвітньої історії, понівністю оновлено зміст та структуру історичної освіти. Вона повністю звільнена від ідеологічних, вузько класових підходів і поглядів на розвиток суспільства, оцінювання минулого та перспективи майбутнього. Новий навчально-методичний комплекс зорієнтований на пріоритети науки, гуманістичні та демократичні цінності, інноваційні педагогічні технології, їхнє поєднання з досягненнями народної педагогіки, яка була завжди властива українському народові.

Розвиток історичної освіти в сучасній українській школі далеко не завершений як з погляду змісту, так і в плані методики викладання.

Суспільні та соціальні зміни, викликані бурхливим науково-технічним прогресом, висвітлюють риси нового типу суспільства, в якому на перший план висувається економіка обслуговування, де центральне місце посідають наука і освіта. У такому суспільстві в оцінці особистості вирішальним є рівень компетентного знання й професіоналізм.

Реалізація нових завдань освіти потребує нових підходів, звернення до особистості учня з її потребами та інтересами.

Дитина має стати тим сонцем, навколо якого обертаються всі освітні засоби, тим радіусом, який визначає розмір усього кола шкільного життя.

Дослідницький метод – спосіб організації пошукової творчої діяльності із розв’язання нових для них проблем.

Лабораторно-практичні роботи – один з видів роботи учнів, суть якої полягає самостійному дослідженні ними історичних джерел і вивчення необхідної інформації, її аналізі, систематизації та узагальнення.

Мета курсової роботи – розкрити особливості використання лабораторно-практичних робіт на уроках історії, як засобу індивідуалізації навчання.

Закрыть

Лабораторно-практические работы как метод преподавания истории в школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.