Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 5

1.1. Ігрова діяльність як педагогічна проблема 5

1.2. Використання ігрової діяльності на уроках в початковій школі 9

1.3. Види ігрової діяльності у навчально-виховному процесі 15

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 20

2.1. Дидактична гра, як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках математики 20

2.2. Особливості використання ігрових технологій на уроках рідної мови 25

2.3. Методика проведення дидактичних ігор на уроках природознавства 33

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40

ДОДАТКИ 42

ВСТУП

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку суспільства першочерговим завданням школи є виховання всебічно розвиненої людини. Роль початкової школи в розв’язанні цього завдання вирішальна. У молодших класах закладаються основи знань, умінь і практичних навичок, які необхідні для подальшого навчання, формуються моральні риси і якості, вміння дітей самостійно оволодівати знаннями, пробуджується інтерес до навчання, до творчих пошуків.

Ігрові технології є складовою частиною педагогічних технологій, однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє зробити цікавою і захоплюючою не тільки роботу учнів на творчо-пошуковому рівні, але і буденні кроки по вивченню навчальних предметів.Цікавість умовного світу гри робить життя позитивно емоційно забарвленим, а емоційність ігрового дійства активізує всі психологічні процеси і функції дитини. Інший позитивний бік гри є те, що вона сприяє використанню знань у новій ситуації, тобто, засвоюваний навчальний матеріал проходить через своєрідну практику, вносить різноманітність і зацікавленість у навчальний процес.

Застосування ігрових технологій на уроках в початкових класах є необхідним, оскільки цінність гри в психолого-педагогічному контексті очевидна. При умові адекватного відношення вчителя до дидактичної гри і розумного використання її потужного психолого-педагогічного потенціалу, гра стає тим оптимальним інструментом, який комплексно забезпечує: успішність адаптації дитини у новій ситуації розвитку; розвиток молодшого школяра як суб’єкта власної діяльності та поведінки, його ефективну соціалізацію; збереження та закріплення його морального, психічного і фізичного здоров’я.

Дитина фактично входить в світ дорослих через гру. Гра – це її біологічна потреба, гра – це праця, гра – це навчання. Гра – найприродніша і найпривабливіша діяльність дитини, але гра на уроці – не розвага, а звичайні вправи, замасковані в цікаву форму. Збуджена під час гри думка підводить учня до самостійних пошуків висновків і узагальнень, які, в свою чергу, зміцнюють свої знання і перетворюють їх у переконання.

Дослідження вченими проблеми змісту і методів початкового навчання (Т.Байбара, Н.Бібік, М.Вашуленко, І.Ґудзик, О.Савченко, О.Хорошковська та ін.) показали ефективність використання дидактичних ігор у навчанні молодших школярів. Як зазначають науковці, гра допомагає активізувати навчальний процес, розвиває в дітей спостережливість, пам’ять, увагу, мислення; збуджує інтерес до навчання; створює умови для розв’язання завдань різних напрямів виховання тощо.

Об’єкт дослідження - ігрова діяльність у навчально-виховному процесі початкової школи.

Предметом дослідження є особливості використання ігрових технологій на уроках у молодших класах.

Мета роботи - показати, що використання ігрових технологій на уроках в початкових класах є одним з найбільш перспективних шляхів удосконалення навчального процесу.

Метароботи передбачає виконання таких завдань:

- описати сутність та роль гри у навчально-виховному процесі;

- розглянути психолого-педагогічні аспекти використання дидактичної гри на уроках в початковій школі;

- підкреслити цінність і ефективність використання навчальної гри в діяльності молодшого школяра;

- показати приклад практичного застосування навчальних ігор на уроках в початкових класах.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду; теоретичне узагальнення.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Игровые технологии в учебно-воспитательном процессе начальной школы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.