Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 36

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РІЗНИХ ТИПІВ НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ 5

1.1. Класифікація текстів та особливості використання підручника на уроці історії 5

1.2. Особливості роботи з історичним документом 10

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ТА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У НАВЧАННІ ІСТОРІЇ 23

2.1. Художня та науково-популярна література на уроках історії 23

2.2. Проблема інтерпретації навчальних текстів на уроках історії 27

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37

ВСТУП

Вивчення історії є одним із найважливіших чинників формування національної свідомості народу. “Без знання минулого неможливо точне поняття про сучасне”, – справедливо наголошував видатний український історик М.С.Грушевський. За короткий час в Україні створену нову цілісну систему викладання історії України та Всесвітньої історії, понівністю оновлено зміст та структуру історичної освіти. Вона повністю звільнена від ідеологічних, вузько класових підходів і поглядів на розвиток суспільства, оцінювання минулого та перспективи майбутнього. Новий навчально-методичний комплекс зорієнтований на пріоритети науки, гуманістичні та демократичні цінності, інноваційні педагогічні технології, їхнє поєднання з досягненнями народної педагогіки, яка була завжди властива українському народові.

Підручники та посібники – найважливіше джерело знань. Форми роботи з ними можуть бути різними, зокрема: виписування головних історичних подій; вибір назв, імен, дат; складання текстових і хронологічних таблиць; складання складних і простих планів; робота з поняттями і термінами; аналіз історичних документів, репрезентованих у підручнику.

Кінцева мета самостійної роботи учнів над текстом підручників і посібників, а також різноманітною історичною літературою – узагальнити історичні факти, знаходити зв’язки між ними і робити висновки.

Важливого значення для розкриття історичного минулого набуває використання на уроках художньої та науково-популярної літератури. Уривки з того чи іншого художнього твору використані на уроці іс­торії, підсилюють інтерес до історичної науки взагалі, до епохи, що вивчається, зокрема. Вони спонукають учнів знайти і прочитати весь твір, що в свою чергу підвищує їх загальноосвітній рівень, робить знання одержані на уроці глибшими, міцнішими.

Тому використання художньої літератури позитивно впливає на піднесення якості уроку, звільняючи курс історії України від схематизму і абстрактності, робить його більш доступним розумінню учнів, полегшує запам’ятовування фактичного матеріалу.

Об'єктом дослідження є художня та науково-популярна література на уроках історії.

Предмет дослідження – організація та особливості використання художньої та науково-популярної літератури на уроках історії.

Мета дослідження – аналіз, узагальнення і осмислення досвіду використання художньої та науково-популярної літератури на уроках історії..

Закрыть

Использование художественной и научно-популярной литературы в обучении истории

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.