Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЕЛЕМЕНТАМ ГРИ У БАСКЕТБОЛ 5

1.1 Характеристика баскетболу як засобу фізичного виховання 5

1.2. Формування у дошкільників дій з м’ячем при навчанні грі в баскетбол 7

1.3 Побудова і методика проведення занять з баскетболу з дітьми старшого дошкільного віку 13

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЕЛЕМЕНТАМ ГРИ В БАСКЕТБОЛ 25

2.1. Визначення здібностей володіння м’ячем дітьми старшого дошкільного віку 25

2.2. Методика проведення вправ та ігор при навчанні елементів баскетболу 28

2.3. Аналіз результатів експериментальної роботи 38

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43

ДОДАТКИ 45

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Фізичне виховання - одна з необхідних умов правильного розвитку дітей. Прилучення до спорту з раннього дитинства дає людині фізичне загартування, виховує спритність, чіткість і швидкість реакції, підвищує активність, розвиває почуття дружби. Повноцінний фізичний розвиток дітей можливий лише при комплексному використанні засобів фізичного виховання: природних факторів, гігієнічних заходів і фізичних вправ.

Велике значення у всебічному фізичному розвитку дітей займають спортивні вправи, а також елементи спортивних ігор. Оволодіння елементами спортивних вправ та ігор з м’ячем колективного характеру створюють сприятливі умови для виховання позитивних морально-вольових рис характеру дітей. Такі ігри привчають долати егоїстичні спонукання, виховують витримку. У грі дитина завжди має можливість випробувати свої сили і переконатися в успішності дій.

Баскетбол - це командна гра, в якій спільні дії гравців обумовлені єдиною метою. Вона складна і емоційна, включає в себе швидкий біг, стрибки, метання, здійснювані в оригінально задуманих комбінаціях, проведених при протидії партнерів по грі.

Емоційність, динамічність, різноманітність дій та ігрових ситуацій в баскетболі приваблюють дітей старшого дошкільного віку до цієї гри. Елементарні дії гри в баскетбол можуть широко використовуватися в старших і підготовчих до школи групах дитячого садка. На заняттях при цьому можуть включатися як ігри з м’ячем, так і спеціальні вправи щодо закріплення навичок володіння м’ячем, оскільки вони мають важливе значення для різнобічної фізичної підготовленості дітей.

Спортивні ігри та змагання з дітьми дошкільного віку не проводяться, оскільки вони вимагають тривалих тренувань, величезного фізичного та морального спрямування. Але елементи спортивних ігор, спортивні розваги (спортивні види фізичних вправ) дітям давати необхідно.

Численні літературні джерела свідчать про важливе значення гри в баскетбол для всебічного розвитку дитини. Питання організації навчання дошкільників елементам цієї гри були розглянуті в роботах Т.І. Осокіної, А.В. Кенема, Е.С. Вільчковського, А.І. Бикової, Е.Й. Адашкявічене. Зокрема вони розглядали вправи та ігри, що готують до баскетболу, сюди входять біг, стрибкові вправи, метання, які є частиною підготовчого етапу навчання дітей елементам гри в баскетбол.

Об’єкт дослідження: діти старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження: розвиток умінь елементів гри в баскетбол.

Метою курсової роботи є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка педагогічних умов навчання елементам гри в баскетбол дітей старшого дошкільного віку.

Виходячи з мети, завданням даної роботи є:

- дослідити педагогічну та методичну літературу з теми дослідження;

- дати характеристику баскетболу як засобу фізичного виховання;

- вивчити особливості методики проведення занять з баскетболу з дітьми старшого дошкільного віку;

- розробити комплекс вправ для навчання дітей дошкільного віку грі в баскетбол;

- експериментально перевірити рівень оволодіння дошкільниками елементами гри в баскетбол та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження: вивчення і аналіз педагогічних досліджень з теми дослідження; діагностика рівня розвитку вміння використання елементів баскетболу у дітей старшого дошкільного віку; констатуючий, формуючий і контрольний експерименти.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку літератури та додатків. 

Закрыть

Обучение детей старшего дошкольного возраста элементов игры в баскетбол

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.