Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Урок — основна форма навчання біології 5

1.1. Технологія проведення сучасного уроку біології 5

1.2. Основні вимоги до сучасного уроку біології 7

1.3. Макро- й мікроструктура уроку та підготовка вчителя біології до уроку. 8

Розділ 2. Типологія і структура сучасних уроків біології 16

Розділ 3. Методичні особливості уроків засвоєння нових знань під час вивчення загальної біології 22

3.1. Методика проведення уроків засвоєння нових знань. 22

3.2. Лекція з біології як одна з форм уроку засвоєння нових знань. 24

3.3. Конспект уроку засвоєння нових знань з біології 28

Висновки. 33

Список використаної літератури. 35

Вступ

Урок є основною формою організації навчально-виховної роботи вчителя з класом – постійним, однорідним за віком та підготовкою колективом дітей – за державною програмою, твердим розкладом і в шкільному приміщенні.

На уроках біології учні під керівництвом учителя систематично і послідовно відповідно до програми набувають теоретичних знань і практичних вмінь і навичок, а також елементів всебічного розвитку особистості. На уроках закладається фундамент світогляду молодого покоління.

Основний навчальним матеріал вивчається під час уроку, з ним пов’язані інші форми викладання біології. Під час уроку виникає потреба у проведенні екскурсій, дослідів і спостережень у природі, проведенні виховних заходів.

Саме під час уроку розв’язуються основні завдання навчання і виховання. Зміст його повинен відповідати вимогам науковості і доступності, мати ідейну спрямованість і сприяти вихованню світогляду. Велику увагу вчитель приділяє вивченню обсягу навчального матеріалу, для того щоб учні могли засвоїти його під час уроку. Вивчення нового матеріалу відбувається в органічному поєднанні з раніше вивченим. Тим самим досягається планомірний і послідовний розвиток біологічних понять.

Найпоширеніша в сучасній педагогічній теорії і практиці класифікація уроків за основною дидактичною (навчальною) метою занять. За цією ознакою розрізняють такі типи уроків: урок засвоєння нових знань; урок формування (засвоєння) вмінь і навичок: урок застосування знань, вмінь і навичок: урок узагальнення і систематизації знань: урок перевірки знань, умінь і навичок: комбінований урок

Мета нашої роботи дослідити методичні особливості уроків засвоєння нових знань під час вивчення загальної біології.

Предмет дослідження – особливості використання уроків засвоєння нових знань в курсі загальної біології.

Об`єкт дослідження – уроки засвоєння нових знань під час вивчення загальної біології.

Основні завдання роботи полягають у тому, щоб:

- з`ясувати місце уроків в шкільному курсі біології;

- охарактеризувати типологію і структуру уроків;

- навести приклад план-конспекту уроку засвоєння нових знань.

Методи дослідження. При написанні даної курсової роботи використовувались такі методи дослідження, як аналіз і синтез (визначення цілей, предмета і завдань дослідження); порівняння та узагальнення (опрацювання літератури, порівняння емпіричних даних).

Структура курсової роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.

Закрыть

Методические особенности уроков усвоения новых знаний при изучении общей биологии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.