Методика проведения уроков с физиологическим содержанием при изучении школьного курса биологии

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 29

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Урок — основна форма організації навчання з біології 5

1.1. Технологія проведення сучасного уроку біології 5

1.2. Основні вимоги до уроку біології 7

1.3. Структура уроку та підготовка вчителя біології до уроку. 8

Розділ 2. Основні типи сучасних уроків біології 16

Розділ 3. Приклади проведення уроків біології з фізіологічним змістом з розділу „Рослини”  22

3.1 Досліди, які з'ясовують фізіологічні процеси у коренях. 22

3.2 Досліди, які з'ясовують фізіологічні процеси у листку. 23

3.3 Досліди, які з'ясовують фізіологічні процеси у насінні 25

Висновки. 27

Список використаних джерел. 29

Вступ

На уроках біології учні під керівництвом учителя систематично і послідовно відповідно до програми набувають теоретичних знань і практичних вмінь і навичок, а також елементів всебічного розвитку особистості. На уроках закладається фундамент світогляду молодого покоління.

Основний навчальним матеріал вивчається під час уроку, з ним пов’язані інші форми викладання біології. Під час уроку виникає потреба у проведенні екскурсій, дослідів і спостережень у природі, проведенні виховних заходів.

Саме під час уроку розв’язуються основні завдання навчання і виховання. Зміст його повинен відповідати вимогам науковості і доступності, мати ідейну спрямованість і сприяти вихованню світогляду. Велику увагу вчитель приділяє вивченню обсягу навчального матеріалу, для того щоб учні могли засвоїти його під час уроку. Вивчення нового матеріалу відбувається в органічному поєднанні з раніше вивченим. Тим самим досягається планомірний і послідовний розвиток біологічних понять.

Найпоширеніша в сучасній педагогічній теорії і практиці класифікація уроків за основною дидактичною (навчальною) метою занять. За цією ознакою розрізняють такі типи уроків: урок засвоєння нових знань; урок формування (засвоєння) вмінь і навичок: урок застосування знань, вмінь і навичок: урок узагальнення і систематизації знань: урок перевірки знань, умінь і навичок: комбінований урок

Мета курсової роботи дослідити методичні особливості уроків з фізіологічним змістом при вивченні шкільного курсу біології.

Предмет дослідження – особливості використання уроків із фізіологічним змістом в курсі загальної біології.

Об`єкт дослідження – уроки із фізіологічним змістом під час вивчення шкільного курсу біології.

Основні завдання роботи полягають у тому, щоб:

- з`ясувати місце уроків в шкільному курсі біології;

- охарактеризувати типологію і структуру уроків;

- навести приклади використання уроків із фізіологічним змістом у шкільному курсі біології.

Методи дослідження. При написанні даної курсової роботи використовувались такі методи дослідження, як аналіз і синтез (визначення цілей, предмета і завдань дослідження); порівняння та узагальнення (опрацювання літератури, порівняння емпіричних даних).

Структура курсової роботи. Дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Методика проведения уроков с физиологическим содержанием при изучении школьного курса биологии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.