Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 5

1.1. Герб і прапор  - символіка незалежності держави. 5

1.2. Методика навчання школярів технології по роботі з папером і картоном. 9

1.3. Інструменти, пристосування і інвентар уроків трудового навчання. 13

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ  ПО РОБОТІ З ПАПЕРОМ І КАРТОНОМ В 1 КЛАСІ 18

2.1. Підготовка вчителя до уроку трудового навчання у 1 класі на тему: „Виготовлення паперових прапорців”. 18

2.2. План-конспект уроку з теми „Виготовлення паперових прапорців”. 23

ВИСНОВКИ.. 26

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 27

ДОДАТКИ.. 29

ВСТУП

Актуальність. У системі освіти особливе місце займає початковий рівень навчання, в якому закладається фундамент майбутніх знань. Перехід до ринкових стосунків, який зумовив корінні зміни в суспільстві, вимагає нового підходу до виховних функцій загальноосвітньої школи і природно, вдосконалення учбово-виховного процесу.

Значення і функції початкової школи в системі безперервної освіти визначаються не лише спадкоємністю її з іншими ланками освіти, але і, в першу чергу, нескороминущою, неповторною цінністю цього рівня в становленні і розвитку особистості дитини. У зв'язку з цим основною функцією початкового рівня є формування інтелектуальної, емоційної, ділової комунікативної готовності учнів до активно-діяльної взаємодії з навколишнім світом.

Питаннями трудового навчання і виховання учнів займалися такі видні учені, як Н.К.Крупська, А.С.Макаренко, А.В.Луначарський, С.Л.Рубінштейн.

Трудове навчання - обов'язкова умова і складова частина навчання, виховання і розвитку дитини на початковому рівні загальноосвітньої школи реалізується засобами всілякої урочної і позаурочної діяльності учнів. Мета трудового навчання - виховання особистості учня на основі формування трудової діяльності.

Об'єкт дослідження – учбовий процес в контексті розділу «Робота з папером і картоном»

Предмет дослідження – вживання методів і прийомів навчання учнів початкових класів роботі з папером і картоном.

У зв'язку з актуальністю даної проблеми була визначена мета курсової роботи – вивчити методику роботи з папером і картоном в початковій школі.

Гіпотеза: трудове навчання учнів технології по роботі з папером і картоном буде ефективним якщо:

- вчитель володітиме сучасною теорією і практикою трудового навчання учнів початкових класів.

- створена хороша матеріальна база для процесу трудового навчання.

- праця розглядатиметься як засіб розвитку особистості учнів.

Відповідно до мети були намічені наступні завдання дослідження:

- проаналізувати існуючі педагогічні підходи до вживання технології по роботі з папером і картоном;

- визначити роль і місце даного педагогічного об'єкту в структурі освітнього процесу навчання технології;

- розробити методичні матеріали, що дозволяють показати значущість процесу технології по роботі з папером і картоном в навчанні учнів початкових класів.

Методи дослідження:

– аналіз теоретичних джерел по темі дослідження;

– спостереження, бесіда;

– аналіз роботи учнів.

Теоретична значущість роботи полягає у визначенні суті методики технології по роботі з папером і картоном, які можуть бути використані в процесі навчання і конкретизації розвитку творчих здібностей учнів початкових класів.

Практична значущість: розроблена методика технології, перспективно-тематичний план і розгорнуті сценарії і план - конспекти уроків по роботі з папером і картоном можуть бути використані в роботі вчителів, студентів-практикантів, а так само керівниками гуртків додаткової освіти і батьків.

Закрыть

Методика проведения в первом классе уроков по теме "Знаки государственной символики"

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.