Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

1. Технологія і методика навчання загальноосвітніх шкіл, що вчаться. 6

1.1 Методика навчання технології в початковій школі 6

1.2. Методика навчання школярів технології аплікаційних робіт з природним матеріалом  8

1.3. Інструменти, пристосування і інвентар уроків трудового навчання. 12

2. Методика проведення занять по аплікаційних роботах з природним матеріалом в 1 класі 18

2.1 Перспективно-тематичний план розділу "Художня обробка матеріалів" в 1 класі 18

2.2 Розгорнуті сценарії уроків по аплікаційних роботах з природним матеріалом  27

2.3 План-конспект уроків технології по аплікаційних роботах з природним матеріалом  38

Висновок. 46

Література. 48

Вступ

За останні десятиліття змінилися життєві пріоритети усього суспільства, сталася ломка багатьох стереотипів. Від людини сьогодні вимагається самостійність, уміння орієнтуватися в ситуації, що постійно змінюється. Стало зрозумілим, що освіта повинна здійснюватися, передусім, на користь людини.

Відповідно до пріоритетів, що змінилися, виникла необхідність реконструювати шкільні дисципліни, і в першу чергу трудове навчання, як базову для підготовки школярів до самостійної продуктивної діяльності.

Сенс учбової діяльності по предмету такий - дітей учать працює, як працюють дорослі-то є усвідомлювати завдання, шукати можливості її реалізації, відповідати за якість своєї праці.

Діти люблять уроки праці більше інших уроків. Адже на уроках праці дитина зайнята виготовленням милих його серцю іграшок, в яких він бачить своїх друзів. Поєднання інтелектуальної і моторної діяльності створює атмосферу осмисленої праці.

Трудовому навчанню належить особлива роль. Хоча уроки праці будуються на основі застосування загальних для усіх шкільних предметів дидактичних принципів, їх відрізняє ряд особливостей, наприклад, учні займаються не лише пізнавальною, але і творчою діяльністю, предмети, процеси праці виступають не просто як об'єкти вивчення, але одночасно є і засобом наочності, дидактичним матеріалом, що служить для активізації роботи учнів, технічними засобами навчання і так далі

Особливе місце в системі трудового навчання займають уроки праці по аплікаційних роботах з природними матеріалами. Скільки радості отримує дитина від зробленої своїми руками іграшки з жолудів, горіхів, листя! Не менше задоволення доставляє виготовлення подарунків і сувенірів для батьків і друзів. Умілі руки і фантазія творять дива.

Актуальність роботи. Важливим компонентом демократизації суспільства, що відбувається сьогодні, є підвищення рівня освіти і виховання молоді з урахуванням об'єктивних чинників, що чинять безпосередній і опосередкований вплив на процес формування особи. До таких чинників відносяться матеріальні і психологічні умови, в яких розвиваються і ростуть учні; те середовище, де відбувається становлення особи.

Вдосконалення розвиваючого характеру трудового навчання залишається однією з найбільш актуальних проблем методики трудового виховання. Сьогодні учбово-виховний процес в школі повинен включити ефективні форми і методи розвитку, виховання дітей на народних традиціях і мистецтві; найцінніше, створене віками мудрістю і культурою народу, повинно включитися в систему виховання і освіти сучасної людини.

На підставі вищевикладеного вважаємо тему цієї курсової роботи актуальною і цікавою в плані подальшого вивчення.

Об'єкт дослідження: процес трудового навчання в початковій школі.

Предмет дослідження: методика аплікаційних роботи з природними матеріалами в початковій школі.

Мета роботи: вивчити теоретичний аспект проблеми і розробити методику планування і організації уроків праці по аплікаційних роботах з природними матеріалами в початковій школі.

Гіпотеза: трудове навчання молодших школярів в аплікаційній роботі з природним матеріалом буде ефективним якщо:

- учитель володітиме сучасною теорією і практикою трудового навчання молодших школярів.

- створена хороша матеріальна база для процесу трудового навчання.

- праця розглядатиметься як засіб розвитку особистості дитини.

Завдання дослідження:

1. Вивчити сучасний стан цієї проблеми на основі аналізу науково-методичної, психолого-педагогічної| літератури, досвіду роботи учителів-практиків.

2. Розкрити особливості, значущість аплікаційної роботи молодших школярів з природним матеріалом на уроках праці.

3. Скласти перспективно - тематичний план, плани уроків по цьому розділу.

Методи дослідження:

- аналіз психолого-педагогічної|, спеціальної літератури з досліджуваної проблеми.

- системний аналіз проблеми трудового навчання в початковій школі.

- продуктивно-творчий метод.

- спостереження, педагогічний експеримент.

Теоретична значущість роботи полягає у визначенні суті гностики виявлення видів, в розробці системи засобів аплікаційних робіт з природним матеріалом, які можуть бути використані в процесі навчання учнів і конкретизації розвитку творчих здібностей молодших школярів.

Практична значущість: розроблені тематичні плани і рекомендації по вивченню аплікаційних робіт з природним матеріалом можуть бути використані в роботі учителів початкових класів, студентів - практикантів, а так само керівниками гуртків додаткової освіти і батьків.

Закрыть

Методика обучения учащихся аппликационным работам с природными материалами

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.