Развитие экспериментальной деятельности у дошкольников в условиях дошкольного учреждения

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 48

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст  

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕМЕНТАРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 5

1.1 Особливості організації експериментування молодших дошкільників в умовах дошкільного закладу. 5

1.2 Експериментування як засіб формування допитливості у дітей дошкільного віку  12

РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕМЕНТАРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 18

2.1 Діагностика рівня сформованості експериментальної діяльності  у дітей старшого дошкільного віку. 18

2.2 Структура організації елементарного експериментування в умовах дошкільного закладу. 23

2.3 Комплекс занять для формування допитливості і стимулювання експериментальної діяльності у дітей старшого дошкільного віку. 31

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 38

ДОДАТКИ.. 40 

Вступ

Актуальність теми визначається концептуальними положеннями Національної доктрини розвитку освіти в Україні, закону України, «Про освіту» закону України «Про дошкільну освіту, у яких проголошено побудову навчально-виховного процесу на засадах інтеграції, гуманізації. Відтак, основною метою навчання виступає розвиток інтересу до пізнання, формування у малюків навичок самоосвітньої діяльності. В оновленому, реформованому дошкільному навчальному закладі, дитина має стати суб'єктом пізнання, що наповнене діяльнісним змістом.

У зв'язку з переорієнтацією мети освіти та відповідним зміщенням акцентів з пріоритетів формування знань, умінь та навичок на домінування компетентнісного підходу гостро постає необхідність створення оптимальних умов розвитку означених якостей, починаючи з молодшого дошкільного віку. Психологами доведено, що у дітей перших чотирьох років мислення наочно-дійове, саме тому педагогічний процес у дошкільному закладі повинен будуватися на практичних і наочних методах. Важливу роль у цьому відіграє науковопізнавальна діяльність молодших дошкільників, яка в цей період має форму експериментування. Експериментально-дослідницька діяльність сприяє формуванню у дітей пізнавального інтересу, розвиває спостережливість, розумову діяльність.

За сучасними програмами, мета виховання і навчання дітей полягає в систематизації, поглибленні, узагальненні особистого досвіду дитини; в освоєнні нових складних способів пізнавальної діяльності; в усвідомленні зв'язків і залежностей, які приховані від дітей і вимагають для освоєння спеціальних умов і управління з боку педагога.

Розвиток особистості залежить від рівня безкорисливої допитливості, від бажання пізнавати нове, підґрунтя якого закладають ще у молодшому дошкільному віці.

Об’єкт дослідження: розвиток експериментальної діяльності молодших дошкільників.

Предмет дослідження: організація елементарного експериментування в дошкільному закладі.

Мета дослідження: визначититеоретичні та практичні засади організації експериментування в дошкільному закладі.

Завдання:

1. Проаналізувати літературні джерела з питань організації експериментування в дошкільному закладі.

2. Розглянути процес експериментування як засіб формування допитливості у дітей дошкільного віку.

3. Експериментально дослідити рівень сформованості експериментальної діяльності у дітей старшого дошкільного віку.

4. Розробити заняття з використанням експериментів для формування допитливості і стимулювання експериментальної діяльності у дітей старшого дошкільного віку.

Структура роботи. Курсова складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Развитие экспериментальной деятельности у дошкольников в условиях дошкольного учреждения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.