Организация музыкально-слуховой деятельности учащихся 5-7 классов на уроках музыкального искусства в ОУЗ

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МУЗИЧНО-СЛУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.. 5

1.1 Проблеми слухання та сприймання музичних творів учнями середніх  класів  5

1.2. Основні етапи ознайомлення учнів з музичним твором. 9

1.3. Загальна характеристика методів та прийомів, що використовуються під час слухання музики. 15

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНО-СЛУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.. 23

2.1. Методика слухання музики у 5-7 класах ЗНЗ. 23

2.2. Формування та розвиток музичного мислення учнів у процесі слухання та аналізу художніх музичних творів. 28

ВИСНОВКИ.. 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 34

ДОДАТКИ.. 35

ВСТУП

Актуальність дослідження. Мистецтво музики — джерело радості й натхнення для мільйонів людей. Його пізнавально-виховні можливості невичерпні. Дедалі глибше й повніше перетворення їх у дійсність органічно взаємопов’язується з розвитком нашої музичної культури.

Одне з основних завдань музичного виховання — вчити школярів сприймати мис­тецтво як невід'ємну частину їхньої духов­ності, тобто здатності до активного засвоєння і відтворення світу художніх цінностей. Адже в сучас­них умовах розрив між наявною художньою культу­рою учнів і справжніми цінностями мистецтва дедалі збільшується і загрожує відчуженням молоді від його світової скарбниці.

Сприймання музики в педагогічній науці розуміється як естетичне осягнення музичного явища в єдності його змісту й форми. Це, насамперед, осягнення художніх образів музичного твору й виражених у ньому емоцій і почуттів.

Кожний сприйнятий і проаналізований музичний твір — ще один крок у музичному розвитку дітей, який наближає їх до оволодіння музичною культурою. "Найважливішим музичним педагогічним завданням є розвиток звукових (слухових) навичок, які допомагають вільно орієнтуватися і в чисто музичній природі слухових образів (ритм, відстань, динаміка, хода або темп, колорит або тембр), і в емоційному змісті (насиченості) їх, і в символіці вираження і зображення (звукозапис)", — писав Б.В.Асаф'єв.

Саме тому музичне сприйняття є одним з провідних видів діяльності, який має використовуватися на кожному уроці музики. Тому формувати у школярів навичок музичного сприймання є на сучасному етапі актуальним завдання музич­ної педагогіки.

Питання музично-слухової діяльності досліджувалось такими корифеями музичної педагогіки, як Б. Асаф’єв, Н. Гродзенська, В. Шацька, а також, ученими-методистами В. Бєлобородова, Я. Гарюнова, О. Ростовський, О. Рудницькі та ін.

Об’єкт дослідження: музично-теоретична діяльність учнів на уроках музичного мистецтва.

Предмет дослідження: форми та методи здійснення музично-теоретичної діяльності учнів 1-4 класів.

Мета дослідження – дослідити методичні основи організації музично-теоретичної діяльності учнів 1-4 класів на уроках музичного мистецтва в ЗНЗ.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.  

Закрыть

Организация музыкально-слуховой деятельности учащихся 5-7 классов на уроках музыкального искусства в ОУЗ

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.