Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ.. 5

1.1. Видатні педагоги про роль і значення морального виховання у формуванні особистості 5

1.2. Мета, завдання і принципи морального виховання у сучасній початковій школі 13

1.3. Система моральних цінностей як основа морального виховання. 16

РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. 23

2.1. Методика формування морального виховання молодших школярів. 23

2.2. Взаємодія школи з батьками як умова морального виховання учнів початкових класів. 31

2.3. Педагогічні умови формування моральних якостей молодших школярів. 37

ВИСНОВКИ.. 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 42

ДОДАТОК.. 44

ВСТУП

Актуальність дослідження. Моральне виховання підростаючого покоління є одним із основних завдань в українській загальноосвітній школі (це визначено у нормативно-методичних документах і матеріалах у галузях освіти Закон України "Про освіту", "Національна доктрина розвитку освіти", Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепція національного виховання).

Моральне виховання - виховна діяльність школи і сім'ї, що має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участь у практичній діяльності.

Завдання вчителя – створювати всією системою засобів виховного впливу такі моральні відносини, при яких би дитина переживала задоволення від того, що вона своїми вчинками, своєю поведінкою приносить радість людям, творить добро для них. Це – азбука морального виховання.

Головною метою морального виховання на сучасному етапі є цілеспрямований свідомий процес формування гармонійної особистості, що включає гуманність, працелюбність, чесність, правдивість, дисциплінованість, почуття відповідальності, власної гідності, виховання патріотизму, любові до Батьківщини. На цій основі формуються особистісні риси людини, які включають в себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.

Проблеми морального розвитку підростаючого покоління стали головними темами наукових робіт, статей, монографій багатьох українських педагогів, філософів, діячів культури. Так, вивченням специфіки молодшого шкільного віку та розроблення нових методів їхнього виховання займалися А. Бурова, О. Долинна, Л. Просандаєва, Т. Загороднюк, А. Шемшуріна, Л. Кулагіна та інші.

Отож проблема морального виховання та формування особистості молодшого школяра залишається актуальною для сьогодення, що і зумовило вибір теми курсової роботи.

Об’єкт дослідження – процес морального виховання особистості молодшого школяра.

Предмет дослідження – педагогічні умови виховання моральності молодших школярів.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити і експериментально перевірити педагогічні умови виховання моральності молодших школярів та вплив школи у цьому вихованні.

Завдання дослідження:

- визначити сутність, зміст і структуру морального виховання як важливого складника загальнодержавної культурної політики;

- виявити стан виховання моральності молодших школярів у сучасних умовах;

- проаналізувати педагогічну спадщину видатних педагогів у контексті розгляду проблем морального виховання;

- висвітлити особливості впливу сім’ї на формування особистості дитини.

Для того, щоб розв’язати поставлені завдання і досягнути мети дослідження були використані такі методи роботи: метод вивчення теоретичних джерел; спостереження; аналіз документації; моделювання ситуацій.

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Нравственное воспитание младших школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.