Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ҐЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 5

1.1. Виховання дітей з урахуванням ґендерних особливостей. 5

1.2. Організації роботи з ґендерного виховання  з дітьми старшого дошкільного віку дитячого садка. 14

1.3. Застосування ґендерного підходу під час організації основних видів діяльності дошкільників. 18

РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КАЗКИ ЩОДО ҐЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 22

2.1. Казка як носій ґендерних стереотипів народу і основа формування ґендерної свідомості дитини. 22

2.2. Використання літературних творів у процесі формування статево-рольових уявлень дітей старшого дошкільного віку. 25

2.3. Дослідно-експериментальне дослідження ґендерного виховання дітей засобами казки  33

ВИСНОВКИ.. 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 43

ДОДАТКИ.. 45 

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Проблема ґендерного виховання хвилює сьогодні багатьох педагогів, психологів. Інтерес обумовлений тим, що сучасні вимоги індивідуального підходу до формування особистості не можуть ігнорувати ґендерні особливості дитини, так як це біосоціокультурні характеристики. Сучасні пріоритети у вихованні хлопчиків і дівчаток полягають не в закріпленні жорстких стандартів маскулінності і фемінності, а у вивченні потенціалу партнерських взаємин між хлопчиками і дівчатками, вихованні людського в жінці і чоловікові, щирості, взаєморозуміння, взаємодоповнюваності.

На жаль, дослідження роздільного виховання хлопчиків і дівчаток вважали в минулому столітті тривалий час проявами шовінізму або фемінізму. Навіть у тих навчальних закладах, де завдяки новаторству засновників проводили роздільне навчання для хлопчиків і дівчаток, методологічна і теоретична база є доволі слабкими і ґрунтуються на іноземних джерелах.

У дошкільних навчальних закладах вихователі, батьки, психологи виховують не взагалі дитину, а дівчинку або хлопчика, з усіма психологічними розбіжностями у світосприйманні, які їм властиві. Діти по-різному ставляться до всього навколишнього, засвоюють навички та вміння, розвивають пізнавальну сферу, емоційність.

Для того щоб дібрати виховні засоби, що сприяли б формуванню психологічної статі дитини із властивими їй проявами, необхідно мати деякі знання про статеві відмінності. Знання статеворольових стандартів поведінки — важливі показники нормального зростання особистості.

Казка вважається традиційним методом виховання моральних якостей дитини. Зразки поведінки, порядок дій і мотивація вчинків улюблених казкових героїв сильно впливають на розвиток особистості дитини, що особливо підкреслював Е.Берн, аналізуючи залежність сценаріїв життя людей від сюжету їх улюблених в дитинстві казок.

Важливу роль казок у вихованні підкреслював і В. Сухомлинський, указуючи, що вони впливають на розум, відчуття, уяву і волю дитини. Л.С. Виготський вказував на виховне значення метафори, що є основним літературним прийомом в казках. Слід також зауважити, що проблема ґендерного виховання дітей дошкільного віку привертала увагу багатьох фахівців: І.С. Кон, Т.А. Рєпіна, В.А. Крутецький, Ш. Берн, В.Є. Каган та ін.

Об'єкт дослідження – діти старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження – організація ґендерного виховання дошкільників засобами казки.

Мета дослідження - обґрунтувати комплекс психолого-педагогічних умов, які забезпечують ґендерний підхід у вихованні дітей дошкільного віку у дошкільному закладі засобами казки.

У відповідності до мети були сформульовані завдання дослідження:

-проаналізувати сучасні наукові підходи до реалізації ґендерного підходу у вихованні дітей дошкільного віку;

-виявити особливості ґендерних уявлень дітей дошкільного віку та охарактеризувати особливості їх ґендерної поведінки у різних видах діяльності.

-визначити особливості використання казки, як засобу ґендерного виховання дітей старшого дошкільного віку;

-провести експериментальне дослідження та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань та перевірки гіпотези використали такі методи: теоретичні: аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури; емпіричні: педагогічне спостереження, дослідницька бесіда, вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду, анкетування.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Гендерное воспитание детей старшего дошкольного возраста средствами сказки

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.