Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 49

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. 5

1.1. Значення комп’ютерних технологій для учнів та вчителя початкових класів  5

1.2. Використання комп’ютера на уроках рідної мови.. 7

1.3 Переваги та недоліки використання персонального комп’ютера на уроках української мови.. 13

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ РІДНОЇ МОВИ.. 18

2.1. Розробка дидактичних засобів за допомогою комп’ютера для  уроків української мови.. 18

2.2. Методика застосування мультимедійних засобів на уроках української мови   24

2.3. Організація та результати експериментального дослідження. 29

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 37

ДОДАТКИ.. 39 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Аналіз наукової літератури показує, що проблема використання персонального комп’ютера на уроках української мови в початкових класах є складовою частиною досліджень в галузі педагогіки, психології та методики викладання української мови.

Проблема використання персонального комп’ютера на уроках української мови в початкових класах посідає важливе значення для формування особистості школяра і займає значне місце у навчально-виховному процесі.

Слід звернути увагу на той факт, що з засобами комп’ютерних технологій дитина сьогодні зустрічається значно раніше, аніж починається систематичне вивчення у старший школі курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки”. Комп’ютер все більше входить до найближчого інтелектуального оточення дитини, впливає на формування навчального середовища, навчальну діяльність дитини. Все це вказує на те, що цілеспрямований процес формування інформаційної культури дитини повинен починатися значно раніше, аніж це передбачено існуючими навчальними планами загальноосвітньої школи.

Нові інформаційні технології надають неабиякі можливості вчителям та батькам у розвитку загальних здібностей дітей з використанням усього арсеналу досягнень світової культури. Мається на увазі, що є багато комп’ютерних енциклопедій, досконалих навчаючих програм, ілюстрованих комп’ютерних посібників, навчальних ігор, що розвивають здібності дитини. Але самі по собі інформаційні технології, без праці дорослої людини, залученої до процесу виховання дитини, без консультацій з фахівцями не нададуть максимального позитивного впливу.

Застосування у педагогіці нових інформаційних технологій розглядали у своїх дослідженнях В.Безпалько, І.Підласий, А Нісімчук, І.Смолюк, О.Шиян та інші вчені.

З огляду на значущість теми та її актуальність і була обрана тема курсової роботи.

Об’єкт дослідження – використання комп’ютерних дидактичних засобів на уроках української мови.

Предмет дослідження – комп’ютерна підтримка уроків української мови у початковій школі.

Метою курсової роботи є аналіз можливостей використання комп’ютерних засобів на уроках рідної мови, а також розробка прийомів застосування новітніх інформаційних технологій в навчально-виховному процесі.

Завдання курсової роботи:

розкрити особливості використання персонального комп’ютера на уроках у початкових класах;

охарактеризувати умови і прийоми застосування ІКТ;

описати роль вправ з використанням персонального комп’ютера на уроках української мови.

Гіпотеза дослідження – навчання школярів рідної мови буде більш вдалим за умови правильного використання комп’ютерних засобів.

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку джерел та додатків.

Закрыть

Использование компьютера в процессе проведения уроков родного языка в начальной школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.