Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 5

1.1. Своєрідність праці дітей дошкільного віку та її виховне призначення. 5

1.2. Завдання трудового виховання. Ознайомлення дітей з працею дорослих  8

1.3. Види праці дітей, зміст і виховне значення кожного виду праці 15

1.4. Форми організації трудової діяльності дітей у ДНЗ. 18

РОЗДІЛ 2. ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 24

2.1. Особливості організації господарсько-побутової праці дітей. 24

2.2. Праця дошкільників у природі 27

2.3. Методика організації занять з художньої праці у ДНЗ. 29

2.4. Формування у дітей знань про професії у процесі ігрової діяльності 33

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 39

ДОДАТКИ.. 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. Трудове виховання – одна із складових системи гармонійного розвитку дітей дошкільного віку. Базисом трудового виховання є певна сума знань, доступних і цікавих для дошкільника, позитивний рівень їх прийняття та осмислення.

Народна педагогіка здавна була проникнута ідеями трудового виховання дітей, яке починали з раннього віку. Використовуючи працю як засіб морального, фізичного, інтелектуального, естетичного розвитку дитини, наші пращури оспівували і звеличували її в піснях і казках, акумулювали квінтесенцію мудрості у прислів’ях та приказках, що від діда-прадіда передавалися нащадкам і дійшли до наших часів.

Трудове виховання— це цілеспрямований процес формування у дітей трудових навичок і вмінь, поваги до праці дорослих, звички до трудової діяльності.

Його завдання полягає у формуванні в дітей стійких переконань, що праця є життєвою необхідністю. Трудове виховання дітей дошкільного віку передбачає привчання їх до самообслуговування, елементарних трудових дій, ручної і господарської праці. Навіть найпростіший результат трудових зусиль дитини (вимитий посуд, прибрана кімната тощо) сприяє самоусвідомленню дитини, вселяє їй впевненість у собі, прагнення випробувати себе у нових видах діяльності.

Ставлення дитини до праці дорослих формується на основі знань, отриманих з різних джерел: від вихователів у дитячому садку, з художньої літератури, мультфільмів та кінофільмів, бесід і розповідей дорослих або дітей та з власного досвіду спілкування з людьми різних професій, спостережень за їхньою діяльністю.

Вивченням питання виховного значення праці в дошкільному навчальному закладі займалися А. Н. Бєлоус, Д. Б. Ельконін, В. І. Логінова, М. А. Машовець, Т. І. Поніманська, В. О. Сухомлинський, Т. Чекаліна та багато інших.

Об'єкт дослідження: трудове виховання дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження: формування у старших дошкільників уявлень про працю.

Мета дослідження: розкрити особливості формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про працю та визначити зміст, форми і методи формування інтересу до праці дорослих.

Виходячи з мети дослідження поставили основні завдання дослідження:

- Проаналізувати проблему трудового виховання у психолого-педагогічній літературі.

- Визначити своєрідність праці дітей дошкільного віку та її виховне призначення

- Окреслити особливості виховання інтересу до праці дорослих, як засобу трудового виховання дітей дошкільного віку.

- Розглянути форми організації трудової діяльності дітей у ДНЗ.

- Розробити систему роботи щодо виховання інтересу до праці у дітей дошкільного віку.

Відповідно до поставлених задач використані наступні методи дослідження: вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури, практики дошкільних установ, спостереження, анкетування.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Педагогические условия организации трудового воспитания в ДОУ

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.