Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРИ РОБОТІ З НАОЧНІСТЮ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ 5

1.1 Роль наочного навчання у викладанні курсу історії в школі 5

1.2 Характеристика видів наочності 7

1.3 Особливості застосування умовно-графічної наочності на уроках історії 15

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ 18

2.1. Використання картин історичної тематики на уроці 18

2.2 Методика використання відеоматеріалів на уроці історії 26

ВИСНОВКИ.. 33

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ.. 36

ДОДАТКИ.. 38

ВСТУП

Актуальність дослідження. Історія, як ніякий інший предмет у школі, насичена подіями, явищами, що вимагають від учнів не тільки запам'ятовування численних фактів, але і їхньої грамотної інтерпретації. Крім того, специфіка викладання історії в школі вимагає великої кількості наочного матеріалу, що створює образ конкретної історичної епохи.

Сучасним школярам дуже важко розібратися, правильно оцінити ряд подій виходячи з того потоку інформації (часом досить суперечливої), яка виплескується на нас з боку преси, радіо і телебачення. У зв’язку з цим виникає необхідність вирішення ряду проблем. Однією з таких проблем, яка потребує негайного вирішення є проблема формування в процесі навчання активного, самостійного, творчого мислення школярів. Учням потрібно допомогти позбутися шаблонного, стереотипного мислення, стандартних установок, які вбивалися в їхні голови ще з дитинства.

На основі безпосереднього сприйняття предметів чи за допомогою зображень (наочності) у процесі навчання в учнів формуються образні уявлення і поняття про історичне минуле. Принцип наочності сформулював і обґрунтував в XVII ст. Я. Коменський: «...усе, що тільки можна уявляти для сприйняття почуттями, а саме: видиме - для сприйняття зором, те, що почуте, - слухом, запахи - нюхом, те, що смакує, - смаком, доступне дотику - шляхом дотику. Якщо які-не-будь предмети відразу можна сприйняти декількома почуттями, нехай вони відразу схоплюються декількома почуттями».

Педагогічний словник визначає наочність як один із принципів навчання, заснований на показі конкретних предметів, процесів, явищ. Під засобами навчання розуміють предмети, прилади чи їх сукупність, яка необхідна для здійснення чого-небудь. Таким чином, під засобами наочності в широкому сенсі мається на увазі все те, що можна сприймати за допомогою зору (зображення на екрані, макети, картини і т. п.), слуху (звукозапису), інших органів чуття.

У теорії найбільш досконало розроблена методика використання наочних засобів і посібників (М. Аппарович, В. Вакурко, П. Гора, Д. Никифоров, Д. Полторак, С. Скляренко, О. Стражев та ін.).

Взагалі вимоги до сучасного вчителя відрізняються від вимог 10, 20 років тому. Педагог ХХІ століття повинен не лише досконало володіти матеріалом, педагогічними здібностями, але й вміти перенести це все у реальне життя учнів, зацікавити практичною стороною предмета, показати застосування у життєвих ситуаціях. Сучасний вчитель має знати відповіді на всі учнівські запитання і бути “підкованим” у всіх сферах життя.

При викладанні навчального матеріалу вчитель повинен вміти знаходити найвдаліші методи, поєднувати їх в залежності від складності теми, рівня самого класу, ступеня засвоєння попередніх тем та інші фактори.

Метою даної курсової роботи є розглянути умовно-графічну наочність на уроках історії та описати як вона використовуються на практиці.

Завданнями курсової роботи є:

-Розглянути проблеми та перспективи використання наочності на уроках історії в сучасній школі.

-Встановити наскільки актуальною є застосування наочності на даний момент.

-Виділити основні види наочності, які використовують при викладанні курсу історії в загальноосвітніх закладах.

-Визначити основні методики застосування окремих видів наочності на уроках історії.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Использование наглядности на уроках истории

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.