Профессиональная этика современного учителя как условие бережного отношения к здоровью учащихся

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ПРИНЦИПІВ  ЗМІЦНЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ.. 5

1.1. Вплив навчального процесу на здоров'я учнів. 5

1.2. Валеологізація навчально-виховного процесу в школі 9

1.3. Бережливе ставлення до здоров'я дітей, як один із загально-педагогічних принципів у роботі вчителя. 14

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ВМІННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я, ВИХОВАННЯ НАВИЧОК БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ.. 17

2.1. Валеологічні прийоми та методи роботи в початкових класах. 17

2.2. Розробки уроків „Основи здоров’я” у початкових класах. 26

ВИСНОВКИ.. 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 35

ДОДАТКИ.. 37 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сьогоднішні школярі є потенціалом суспільства України XXI ст. Проблемі здоров'я суспільства сьогодні приділяється величезна увага — проводяться дослідження щодо можливості збереження здоров'я дітей у сучасних умовах, досліджуються критерії визначення рівня здоров’я та механізмів його зміцнення.

У молодшому шкільному віці навчання потребує чимало часу, а навчальна діяльність стає провідною, тобто такою, що визначає хід і результати розвитку дитини. У навчальній діяльності формуються головні новоутворення (довільність, внутрішній план дії, рефлексія), завдяки яким психіка молодшого школяра досягає рівня, необхідного для подальшого навчання. Тому саме валеологічний ефект навчальної діяльності має бути в центрі уваги вчителя.

Необхідно формувати у дитини етичне відношення до свого здоров'я, яке виражається в бажанні і потребі бути здоровим, вести здоровий спосіб життя. Він повинен усвідомити, що здоров'я для людини найважливіша цінність, головна умова досягнення будь-якої життєвої мети і кожен сам несе відповідальність за збереження і зміцнення свого здоров'я. Щоб мотивувати його на здоров’язбережувальну поведінку, необхідно зацікавити, створити позитивні емоції при освоєнні знань, дати відчути задоволення від методів оздоровлення, використовувати позитивні приклади з навколишнього життя, особистий приклад батьків.

Серед провідних сучасних фахівців у галузі валеології можна назвати таких науковців, як М. Аносова, M. Безруких, Ю. Бойчук, В. Вишневський, М. Гончаренко, В. Сонькіна та інші. Незважаючи на те, що окремі аспекти збереження і зміцнення здоров'я дітей знаходяться сьогодні в центрі уваги провідних фахівців з валеології, медицини, педагогіки, психології, реальний її стан свідчить про те, що ця проблема вимагає подальшого дослідження на теоретичному і практичному рівнях. Тому доцільно проводити подальший науковий пошук у визначеному напрямі.

Об'єкт дослідження: професійна майстерність вчителя щодо бережливого ставлення до здоров'я учнів.

Предмет дослідження: здоров'я дитини у навчально-виховному процесі.

Метою курсової роботи є дослідження професійної етики сучасного вчителя, як умова бережливого ставлення до здоров’я учнів.

У відповідності до поставленої мети визначені наступні завдання дослідження:

- визначити вплив навчального процесу на здоров'я учнів;

- дослідити особливості валеологізації навчально-виховного процесу в школі;

- розглянути один із загально-педагогічних принципів у роботі вчителя: бережливе ставлення до здоров'я дітей;

- описати методику формування в учнів вміння збереження здоров’я, виховання навичок безпечної поведінки.

У даній роботі застосовувалися такі методи дослідження: теоретичний аналіз педагогічної, медичної, валеологічної літератури; вивчення документації, та передового педагогічного досвіду.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Профессиональная этика современного учителя как условие бережного отношения к здоровью учащихся

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.