Педагогические условия применения графического редактора Corel Draw при разработке дидактических материалов

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 31

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Визначення дидактичних засобів які використовуються в процесі навчання  5

1.1 Загальні поняття, роль, призначення дидактичного матеріалу. 5

1.2. Види дидактичного матеріалу. 9

1.3. Основні вимоги до дидактичного матеріалу. 11

Розділ ІІ. Використання графічного редактора для розробки дидактичних матеріалів  13

2.1. Обгрунтування вибору програми CorelDRAW... 13

2.2. Можливості програми CorelDRAW... 15

Розділ ІІІ. Створення дидактичних матеріалів за допомогою графічного редактора CorelDRAW... 18

3.1. Макетування документа. 18

3.2. Створення плакату засобами графічного редактора CorelDraw.. 25

Висновки. 27

Список використаної літератури. 30

Вступ

Знайомство з інформатикою і можливостями комп'ютерного інтелекту сьогодні необхідне практично кожній людині. Термін «інформатика» визначається як «наукова дисципліна, вивчаюча структуру і загальні якості наукової інформації, а також закономірності її виникнення, перетворення, передачі і використання в різних сферах людської діяльності».

Сучасна школа, крім озброєння учнів конкретними знаннями основ наук, повинна наділити їх також визначеними уміннями і навичками в постійному самостійному поповненні своїх знань, тобто створювати умови для саморозвитку особистості учнів. Одним зі шляхів досягнення зазначеної мети є послідовне використання обчислювальної техніки у навчанні. Однак, пошук нових шляхів вироблення елементів комп'ютерної грамотності дітей, потребує глибокого психолого-педагогічного обґрунтування. Необхідна особлива методика і випробувані програмні засоби для навчання учнів початкових класів.

Теоретичною основою раннього ознайомлення дітей з елементами комп'ютерної грамотності може стати концепція розвивального навчання, розроблена П.Я. Гальперіним, Д.Б. Ельконіним, В.В. Давидовим, Н.Ф. Тализіною та ін., у якій психологи підкреслюють виняткову важливість молодшого шкільного віку для формування творчого мислення.

Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв'язання цього завдання значною мірою залежить від мети використання комп'ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп'ютер в системі дидактичних засобів.

Об'єкт - редактор CorelDraw.

Предмет - педагогічні умови застосування графічного редактора CorelDrawпри розробці дидактичних матеріалів.

Гіпотеза - якщо, у навчальному процесі застосовувати графічний редактор при розробці дидактичних матеріалів, то якість викладання навчального матеріалу і засвоєння його учнями підвищиться.

Метою нашої роботи є умови і вимоги дидактичних матеріалів за допомогою графічного редактора CorelDraw.

Завдання: Оволодіння специфікою створення моделей, макетів за допомогою графічного редактора CorelDraw.

Закрыть

Педагогические условия применения графического редактора Corel Draw при разработке дидактических материалов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.