Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ. 2

РОЗДІЛ І. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування. 4

1.1. До з'ясування сутності та природи вихідних понять. 5

1.2. Аналіз опозиційних поглядів на застосування компетентнісного підходу в шкільній освіті 8

1.3. Вияв меж застосування компетентнісного підходу, проблем і утруднень у реалізації 10

РОЗДІЛ ІІ. Умови реалізації компетентнісного підходу в навчальному процесі 14

РОЗДІЛ ІІІ. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті 24

Висновки. 37

Список основної використаної літератури. 41

Вступ

Одним з важливих компонентів діяльності Програми розвитку ООН стала реаліза­ція проекту "Освітня політика та освіта "рівний — рівному", в рамках якого зініційовано низку дискусій, що стосуються модернізації змісту освіти та формування в молоді клю­чових компетентностей.

Проведеним дослідженням передували важливі обговорення на науково- практичних семінарах та круглих столах, де тривала ґрунтовна дискусія щодо визначен­ня переліку життєво необхідних ключових компетентностей для української школи. До такої дискусії долучились не лише представники МОНУ та АПН України, а й широкі кола педагогів-практиків, батьки, психологи, представники неурядових організацій і приватного бізнесу. Таке широке коло зацікавлених сторін, а також глибокий науковий аналіз нинішніх процесів на терені формування нового змісту 12-річної української школи дали змогу розробити низку матеріалів, представлених у цій книзі.

Лейтмотивом представлених досліджень є обговорення впровадження компетентнісного підходу до змісту сучасної освіти. Передусім важливим є вивчення та порівня­льний аналіз досвіду країн світу щодо цього питання, представлений у першому розділі книги. Дослідження тенденцій розвитку освіти в світі засвідчують широкомасштабне впровадження в педагогічній практиці різних зарубіжних країн компетентнісно орієн­тованої освіти, яка сприяє набуттю учнями життєво важливих (ключових) компетентно- тсей. Не менш важливим також є процес розроблення моніторингових процедур для відстеження результатів навчання та вимірювання набуття молоддю компетентностей за різними освітніми галузями. Це дає змогу оцінити результативність освіти, її відповід­ність сучасним потребам ринків праці та суспільства.

Особливо слід відзначити необхідність глибоких фундаментальних досліджень са­мої природи компетентнісно орієнтованої освіти. У другому розділі книги подано дослі­дження, що дають цілісне бачення етапів обговорення, стану й розвитку тенденцій, пов'язаних із упровадженням компетентнісного підходу до формування змісту освіти у вітчизняній школі.

Сьогодні також немає сумніву в тому, що компетентнісний підхід — не лише один з тих чинників, що сприяють модернізації змісту освіти. Слід зазначити, що він лише до­повнює ту низку освітніх інновацій і класичних підходів, що допомагають освітянам гармонійно поєднувати позитивний досвід для реалізації сучасних освітніх цілей.

Сподіваємось, що ці матеріали сприятимуть подальшому розвиткові дискусій серед освітян, що можуть слугувати джерелом виникнення нових ідей та розробки практичних рекомендацій.

Закрыть

Компетентностный подход в современном образовании

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.