Украинский фольклор как средство формирования музыкально-эстетической культуры учащихся младших классов

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 36

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. УКРАЇНСЬКИЙ ПІСЕННИЙ ФОЛЬКЛОР ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ НА УРОКАХ МУЗИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ.. 5

1.1. Роль української народної пісні у музичному вихованні школярів. 5

1.2. Формування музично-естетичного та духовного виховання дітей  засобами українського музичного фольклору на уроках музики.. 8

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ НА УРОКАХ МУЗИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ.. 13

2.1. Педагогічне значення українського дитячого фольклору та методика його використання. 13

2.2. Методичні рекомендації щодо ознайомлення дітей з давніми календарними обрядами   18

ВИСНОВКИ.. 30

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 32

ДОДАТКИ.. 34

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Суперечливість сучасного музично-виховного процесу, складність виховання молодого покоління у школі спонукають до пошуків нових, ефективних шляхів музичного виховання на основі національної культури України.

Фольклор – це своєрідний «підручник життя», оскільки в ньому сконцентрована і народна мудрість і житейська філософія, і мораль, і засіб виховання найкращих людських якостей. Усна народна творчість тисячоліттями була чи не єдиним засобом узагальнення життєвого досвіду народу, втіленням народної мудрості, народного світогляду, народних ідеалів. У фольклорі знайшли відображення не лише естетичні й етичні ідеали народу, а його історія, філософія, психологія, дидактика – тобто все, чим він жив, що хотів передати наступним поколінням.

Фольклор можна порівняти з музикою. Музика - основа естетично-моральної культури так само і фольклор. Фольклор як і музика несе у собі гуманізацію виховання, реалізація якого створює умови для формування кращих якостей і здібностей дитини, джерел її життєвих; гуманізацію взаємин між вчителем та учнями, постановки виховання в центр навчально-виховного процесу, поваги до особистості, розуміння її запитів, інтересів, гідності.

Відображаючи духовий світ українського народу, його високі моральні та естетичні ідеали, фольклор містить у собі невичерпний виховний потенціал. Естетико-педагогічне значення українського фольклору багатопланове: він сприяє розвиткові мислення, мовлення, уяви, вихованню моральних чеснот, емоційної чуйності й почуття гумору. Систематичне і постійне використання всіх жанрів фольклору сприятиме всебічному вихованню дітей, збагачуватиме їх мову зразками народної мудрості. Використання фольклору на уроках музики виховує такі моральні почуття: любов до народних традицій, обов’язок, честь, гідність, доброзичливість. Український фольклор – ефективний засіб морального виховання.

Все згадане вище обумовлює актуальність та необхідність використання музичного фольклору на уроках музики в початкових класах. Адже музика є складовою частиною народної творчості, тому повноцінне сприймання пісенних жанрів неможливе без їх зв’язку з іншими видами фольклору.

Об’єкт дослідження – уроки музики в початковій школі.

Предмет дослідження – використання українського фольклору на уроках музики в початковій школі.

Мета дослідження – розкрити педагогічне значення дитячого фольклору, а також показати роль українського фольклору у формуванні музично-естетичної культури учнів молодших класів.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

- розглянути український фольклор як засіб морально-естетичного виховання;

- дослідити використання фольклору на уроках музики в початкових класах;

- проаналізувати методичні рекомендації щодо ознайомлення дітей з давніми календарними обрядами.

Методи дослідження. Для розв’язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація, спостереження, бесіда.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрыть

Украинский фольклор как средство формирования музыкально-эстетической культуры учащихся младших классов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.