Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ВІРШОВАНИХ ТВОРІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ.. 5

1.1. Особливості вивчення поезії в початковій школі 5

1.2. Робота над віршами різних типів на уроках читання. 7

1.3. Вивчення  ліричних віршів учнями початкових класах. 14

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ВІРШІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ.. 21

2.1. Методика вивчення вірша на уроці читання. 21

2.2. Хорова декламація віршів учнями молодших класів. 29

2.3. Вивчення ліричних творів Т.Г. Шевченка на уроках читання. 34

ВИСНОВКИ.. 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 41

ДОДАТКИ.. 43

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Прилучення дітей до світу поезії, прищеплення їм любові до художнього віршованого слова є одним із пріоритетних завдань сучасних уроків читання. Вірші є важливим елементом шкільного курсу читання. Лірика прилучає учнів до духовного багатства народу, формує їх моральний світ, збагачує досвідом сприйняття життя у самих різноманітних його проявах.

Будучи вищим вираженням духовної культури народу, поезія відіграє надзвичайно важливу ролі у формуванні гуманістичних ідеалів і естетичних потреб особистості, особливо у період її становлення та розвитку. Глибина почуття, відображена у ліричному творі, спонукає читача пильніше вдивлятися на людину, глибше розуміти світ довкола себе. Ліричні рядки сприйняті серцем, роблять дітей кращими, чутливішими, шляхетнішими. Справжня поезія проникає в потаємні куточки свідомості. Вона розширює духовні горизонти, формує здатність розуміти моральну цінність особистості, вміння співпереживати.

Велике виховне значення має і робота над пейзажною лірикою. Гостро відчути з допомогою слова поета дивовижну красу рідної природи, але разом із тим її крихкість, ранимість, іноді беззахисність, серцем зрозуміти, що природа потребує уваги, дбайливого ставлення, допомоги й захисту із боку кожної людини та всього суспільства, дуже важливо у віці, коли закладаються підвалини моральності.

Нині, коли виховання культури почуттів молоді розглядається громадськістю як завдання меншої важливості, ніж оволодіння досягненнями сучасної науки, соціальна роль лірики зросла.

В Програмі загальноосвітніх шкіл з читання важливе місце відводиться роботі з віршами. Дано рекомендований список віршів, які потрібно вивчити. Це, по суті, завжди домашня робота. Методика вивчення віршів напам’ять у кожного учня своя. Хтось запам’ятовує вірш за рахунок добре розвиненої пам’яті, хтось методом багаторазового повторення.

Питання методики роботи над ліричними віршами розглядаються в працях Ушинського К.Д., Бунакова Н.Ф., Каноникіна Н.П. і Щербакової Н.А., Сальникової Т.П. та інших.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему курсового дослідження: «Методика вивчення віршів на уроках читання у початкових класах».

Об’єкт дослідження – віршовані твори на уроках читання.

Предмет дослідження – процес вивчення віршів на уроках читання.

Мета дослідження – дослідити особливості методики опрацювання і вивчення віршованих творів на уроках читання у початкових класах.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

- дослідити методологічні основи вивчення віршованих творів учнями початкових класів;

- розглянути методи та прийоми опрацювання ліричного твору;

- дослідити методику вивчення віршів на уроках читання;

- проаналізувати віршовані твори, що вивчаються у школі на уроках читання.

Методи дослідження. Для розв’язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація.

Структура дослідження. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків .

Закрыть

Методика изучения стихов на уроках чтения в начальных классах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.