Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ   5

1.1. Поняття інтерактивних методів навчання. 5

1.2. Інтерактивні технології та їх використання на уроці 8

1.3. Структура і методи інтерактивного уроку. 14

РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.. 19

2.1. Методика використання інтерактивних технологій на уроках музичного мистецтва  19

2.2. Інтерактивний урок музики та методика його проведення. 25

ВИСНОВКИ.. 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ.. 33

ДОДАТКИ.. 35

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Серед важливих педагогічних завдань, які ставить життя перед сучасною освітою, — використання альтернативних форм організації навчання, розробка нових педагогічних ідей та підходів до навчально-виховного процесу, в центрі яких - особистість учня з його потребами, інтересами та життєвими проблемами. Сучасна школа потребує корінних змін, нових освітніх технологій.

Розв'язання цих проблем під силу лише педагогу з високим професійним і культурним рівнем, який володіє сучасними технологіями, що забезпечують розвиток і саморозвиток особистості студента, активізують його творчі навчальні можливості. Тому найголовнішим є демократизація відносин між учасниками навчального процесу. Треба зробити освіту такою, щоб, забезпечуючи позитивні знання, вона нічим не обмежувала розвиток молодого покоління.

Інтерактивні технології - це чітко спланований результат навчання, окремі інтерактивні методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, та розумові і навчальні умови й процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих результатів.

Розуміючи всю важливість інтерактивних технологій для навчання доцільним буде в своїй практиці активно опановувати та впроваджувати при викладанні музичних дисциплін інтерактивні методи навчання.

Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання, де дитина і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером учнівського колективу. Під час інтерактивного навчання учнів вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення.

Використання методів інтерактивного навчання на заняттях музики залежить як від теми заняття, так і від навчальної інформації конкретних занять, термінів та занять, які необхідно засвоїти. Специфічними ознаками занять з музики є не лише мистецькі теми та поняття, а й специфічні види діяльності (слухання музики, вокальне, інструментальне, рухове виконання, створення музики).

Отже, з усього вище сказаного ми бачимо, що тема нашої курсової роботи є досить актуальною.

Об’єкт дослідження - використання інтерактивних технологій навчання на уроках музичного мистецтва.

Предмет дослідження - форми організації інтерактивного навчання.

Мета курсової роботи полягає у дослідженні інтерактивних технологій в педагогічній науці та висвітленні особливостей їх застосування на уроках музичного мистецтва.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- з’ясувати загальну суть інтерактивного навчання;

- розглянути структуру і методику інтерактивного навчання;

- розкрити шляхи вдосконалення сучасного уроку музичного мистецтва завдяки використанню інтерактивних технологій.

Для реалізації дослідницьких завдань застосовувалися такі методи: аналіз літератури, наукових праць педагогів-новаторів та відомих діячів в галузі освіти; синтез; систематизація; класифікація.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Интерактивные методы на уроках музыкального искусства

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.