Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ВИВЧЕННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ.. 5

1.1. Поняття передового педагогічного досвіду. 5

1.2. Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду  10

1.3. Робота з передовим педагогічним досвідом та критерії його оцінки. 15

РОЗДІЛ 2. ВПРОВАДЖЕННЯ В ШКІЛЬНУ ПРАКТИКУ ДОСЯГНЕНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ.. 19

2.1. Напрями впровадження досягнень педагогічної науки у практику шкіл. 19

2.2. Впровадження інновацій - стратегія прискореного розвитку педагогічної практики і теорії 26

ВИСНОВКИ.. 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 42

ВСТУП

Актуальність дослідження. Розвиток і збагачення педагогічної практики значною мірою залежать від надбань педагогічної науки. Вона визначає мету і зміст, форми й методи виховання та підготовки підростаючого покоління до життя і праці, впливає на розвиток й удосконалення національної школи та освіти.

Впровадження в практику досягнень педагогічної науки передбачає оволодіння учителями, вихователями і керівниками шкіл результатами нових педагогічних досліджень, розробленими на їх основі практичними рекомендаціями і методикою їх застосування. Втілити ідеї педагогічної науки в практику діяльності можуть як окремий педагог (учитель навчального предмета, класний керівник, вихователь, директор школи чи його заступник), так і їх група (методичне об'єднання класних керівників, вчителів навчального предмета), педагогічний колектив.

Школа за роки свого існування нагромадила багатий педагогічний досвід — джерело розвитку педагогічної науки, підґрунтя зростання професіоналізму, майстерності вчителів-практиків. Його постійне вивчення, осмислення, оновлення зумовлене змінами парадигм освіти, концепцій навчання й виховання, форм і методів практичної діяльності педагогів

Суттєвою відмінністю освітніх та педагогічних інновацій є рівень узагальнення і розповсюдження інноваційного досвіду. Освітня інновація може набути значення педагогічної, якщо нові ідеї та досвід (певне розроблення і результати його впровадження) певного освітнього суб'єкта стають доступними іншим, що, безумовно, передбачає фіксацію інновації, осмислення та узагальнення її результатів, відповідне оформлення, популяризацію і розповсюдження.

Методологічні, теоретичні і методичні питання вивчення змісту нових ідей, їх вивчення і розповсюдження розглядалися у роботах Ю.Бабанського, В.Карташова, М.Скаткіна, Я.Турбовського, Л.Фрідмана, В.Храпова та інших дослідників. Однак, на наш погляд залишається поза увагою дослідників розкриття і характеристика напрямів впровадження передового педагогічного досвіду, безпосередньо в шкільну практику.

Об’єктом дослідження в курсовій роботі є педагогічна наука та її досягнення.

Предмет дослідження – втілення досягнень педагогічної науки в шкільну практику.

Мета роботи: дослідити та проаналізувати особливості впровадження в шкільну практику досягнень педагогічної науки.

Виходячи з мети, ми вирішили такі завдання:

- проаналізували науково-педагогічну літературу з визначеної проблеми;

- визначили поняття та розповсюдження передового педагогічного досвіду;

- обґрунтували особливості впровадження в шкільну практику досягнень педагогічної науки;

- дослідили інноваційні процеси в системі загальної середньої освіти.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Воплощение достижений педагогической науки в школьную практику

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.