Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Теоретичні аспекти психологічної готовності дитини до навчання в школі 5

1.1. Визначення сутності психологічної готовності дітей до навчання у школі 5

1.2. Аналіз наукових досліджень з проблеми психологічної готовності дітей до навчання у школі 12

1.3. Особливості та умови формування психологічної готовності дітей до навчання у школі 20

Розділ ІІ. Експериментальне вивчення проблеми. 30

2.1. Мета і завдання дослідження. Методика дослідження. 30

2.2. Аналіз результату. 33

Висновок. 35

Література. 36

Додатки. 38

Вступ

Момент вступу дитини до школи є підсумком її дошкільного дитинства, який докорінно змінює соціальну ситуацію розвитку. Однак, аби початок шкільного навчання став стартом нового етапу розвитку, дитина повинна бути готова до нових форм діяльності та спілкування, співробітництва із дорослими та однолітками, в іншому випадку дошкільна лінія розвитку загальмовується, а шкільна не може повноцінно розгорнутися. Як свідчить практика, відсутність шкільної зрілості, готовності до систематичного шкільного навчання може призвести до зростання тривожності дітей, формування залежної самооцінки, до появи в них хронічної втомлюваності, загальної неуспішності, а також може стати причиною виникнення шкільних неврозів.

Сьогодні проблема психологічної готовності до шкільного навчання є особливо актуальною у зв’язку із перебудовою дошкільної та початкової освіти, з переходом до навчання дітей з 6-ти років.

В процесі дослідження ми будемо оперувати такими поняттями як: інтелектуальна, емоційно-вольова, мотиваційна та психологічна готовність.

Перед тим, як розпочати роботу, з’ясуємо суть основних понять: у зміст інтелектуальної готовності включають не лише словниковий запас, світогляд, спеціальні вміння, а й рівень розвитку пізнавальних процесів, їх орієнтованість на зону найближчого розвитку дитини; наочно-образне мислення; уміння виділяти навчальну задачу, перетворювати її в самостійну мету діяльності.

Даний компонент готовності передбачає наявність у дитини світогляду, запасу конкретних знань. Дитина повинна володіти планомірним і розчленованим сприйняттям, аналізом, синтезом, узагальненням досліджуваного матеріалу, значним обсягом пам’яті.

Емоційно-вольову готовність вважають сформованою, якщо дитина вміє ставити мету, намічає план дій, приймає рішення, докладає зусиль до його реалізації, долає перешкоди, спостерігається емоційно-позитивне ставлення до школи.

Мотиваційна готовність сформована, якщо в дитини є бажання ходити до школи, посісти нову соціальну роль – роль школяра, сформоване ставлення до вчителя, як до дорослого, що володіє особливими соціальними функціями, є бажання займатися з вчителем, розвинуті необхідні форми спілкування з однолітками, домінують мотиви навчання, є прагнення до здобуття знань, інтерес до навчальних занять.

Проблему психологічної готовності дітей до навчання у школі вивчали такі вчені-педагоги як: Л.Божович, Д.Ельконін, М.Костікова, Л.Виготський, О.Запорожець, В.Давидов, Г.Кравцов, О.Кравцова, А.Венгер та багато інших.

Саме вони підкреслювали можливість і необхідність психологічної готовності дітей до навчання.

Однак деякі аспекти цієї проблеми розглянуті недостатньо, тому темою нашої курсової роботи є психологічна готовність дітей до навчання у школі.

Мета: здійснення теоретично-експериментального дослідження проблеми психологічної готовності дітей до навчання у школі.

Предмет: процес формування психологічної готовності дітей до навчання у школі.

Об’єкт: основі компоненти психологічної готовності дітей до шкільного навчання.

Ведучим методом був природній педагогічний експеримент, який включає в себе три етапи (констатуючий, формуючий, контрольний). 

Закрыть

Психологическая готовность детей к школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.