Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ О.В.ДУХНОВИЧА.. 5

1.1. Біографія О.В. Духновича. 5

1.2. Педагогічні погляди О.В. Духновича. 9

1.3. Наукова діяльність  О.В.Духновича. 18

РОЗДІЛ ІІ. ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ О.В.ДУХНОВИЧА У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 20

2.1. Урок образотворчого мистецтва. 20

2.2. Використання спадщини О.В. Духновича на уроці літератури. 26

2.3. Використання традицій виховання О.В.Духновича у позакласній роботі. 30

ВИСНОВОК.. 35

ЛІТЕРАТУРА.. 38

ВСТУП

Відомий український педагог, письменник Олександр Васильович Духнович приділяв велику увагу у своїх творах питанням психології, вихованню, освіті людини. Педагог стверджує, що дитина стає особистістю, людиною тільки тоді, коли вона набуває освіту і виховання. Людина без виховання, на думку О.В. Духно­вича, подібна до землі, на якій зростає бур'ян. Отже, людині треба надати освіту, повноцінне виховання, тільки тоді вона буде ко­рисною собі та суспільству. Виходячи з цих позицій, О.В. Духнович все життя дбав про створення нових шкіл, розширення їх мережі, залучення до навчання в них усіх дітей.

Його ідеї не були сформовані у струнку наукову систему, та велика заслуга О.Духновича в тому, що він вперше в історії краю так широко подав психологічні знання того часу, спираючись на власний досвід і аналізуючи досвід вчених світу прагнув оптимізувати педагогічний процес шляхом перегляду стандартних підходів до нього і обгрунтування психологічними закономірностями розвитку індивіда та впливу на нього соціуму.

Олександр Духнович у своїх поглядах стояв на позиціях тради­ційного українського просвітительства, вважаючи, що за раху­нок поширення освіти можна значно поліпшити суспільство.

Серцевиною виховання Духнович вважав формування високоморальної особистостію. Важливими засобами морального виховання він назививав вправи та настанови. Діти повинні навчитись розрізняти чесне і нечесне, і наслідувати високоморальних людей

Духнович особливо наголошував на виховання працелюбності, оскільки розглядав працю важливим фактором становлення особистості. Праця є засобом фізичного й інтелектуального виховання. Духнович розробив систему трудового виховання і навчання, він висунув ідею поєднання навчання з сільськогосподасрькою працею.

Як необхідна умова виховання і підготовки дітей до праці, на думку Духновича, є їх фізичне виховання. Він розробив систему фізичних вправ, яка включає: природні вправи (біг, стрибки, купання, лазіння й інші); спільні ігри, де розвиваються тіло і розумові здібності; трудові ігри (збирання ягід, грибів, тощо), спеціальні фізичні вправи.

У процесі розумового виховання Духнович радив не тільки розширювати у дітей коло знань, а й розвивати пізнавальні здібності. Він визначав предмети, які треба вивчати в початковій школі: географію, ботаніку, зоологію, сучасні іноземні мови, землеробство, садівництво, бджільництво.

Велике значення у виховання дітей належить сімейному вихованню. Батьки – це перші наставники і перед ними Духнович ставить великі завдання: бути прикладом для дітей, готувати їх до навчання, до трудової і суспільної діяльності, виховувати з них достойних громадян.

Довгий час теоретична спадщина і досвід практичної діяль­ності самобутнього просвітителя карпатських русинів і всього українського народу Духновича по-справжньому не дово­дились до широкої громадськості, і лише в останні десятиліття минулого століття його твори стали відомими загалу.

Закрыть

Педагогические идеи О.В.Духновича

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.