Содержание, формы и методы работы с детьми по изобразительной деятельности во взаимосвязи с ознакомлением их с природой

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.. 5

Розділ I. Роль природи у формуванні особи дошкільника. 5

Розділ II. Виразно - образотворчі засоби в малюнках старших дошкільників. 8

Розділ III. Зміст, форми і методи роботи з дітьми по образотворчій діяльності у взаємозв'язку з ознайомленням їх з природою. 12

Розділ IV. Вплив основних засобів по ознайомленню з природою на образотворчу діяльність (малювання) старших дошкільників. 18

Розділ V. Задачі художнього виховання дітей старшого дошкільного віку, реалізовувані в програмі ”Дитинство”. 24

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.. 26

Розділ VI. Експеримент №1 і №2. 26

ВИСНОВКИ.. 36

Література: 38

ВСТУП

Природа - найважливіший засіб виховання і розвитку дітей дошкільного віку. Скільки відкриттів робить дитина, спілкуючись з нею!

Дошкільники спілкуються з природою у різний час роки - і коли навколо лежить пухнастий сніг, і коли зацвітають сади. Таким чином, дитина за допомогою органів чуття, сприймає різноманіття властивостей природних об'єктів: форму, величину, звуки, фарби, просторове положення, рух і т.д. У нього формуються конкретні первинні і яскраві уявлення про природу, які надалі допомагають йому побачити і зрозуміти зв'язки і відносини природних явищ, засвоїти нові поняття. Багато в процесі спостережень. Це дає можливість педагогу розвивати у вихованців логічне мислення (П. Р. Саморукова).

Спілкування дітей з природою має і ідейно-світоглядне значення. Накопичення реальних, достовірних уявлень, розуміння взаємодій явищ природи лежить в основі подальшого формування у дітей елементів матеріалістичного світобачення.

Різноманітність об'єктів природи дозволяє педагогу організувати цікаву і корисну діяльність дітей. В процесі спостережень, ігор і праці в природі діти знайомляться з властивостями і якостями об'єктів і явищ природи, вчаться помічати їх зміну і розвиток. У них розвивається допитливість.

Дбайливе відношення до природи залежить від здатності естетично сприймати її, тобто уміти бачити і переживати красу природи. Естетичне сприйняття забезпечується безпосереднім “живим” спілкуванням дітей з природою. Спостереження краси природних явищ - невичерпне джерело естетичних вражень. Важливо показати дітям естетичні якості природних явищ, навчити їх відчувати прекрасне, викликати оцінні думки, пов'язані з переживанням краси спостережуваних явищ.

Естетичне сприйняття природи викликає у дітей відчуття дбайливого, дбайливого відношення до рослин, тваринних, прагнення не вбивати, а примножувати і залицятися за ними. Діти з добре розвиненим естетичним сприйняттям запам'ятовують і відповідно відображають в своїх малюнках велику кількість образів, використовують різноманітніші засоби виразності. Дитячі пейзажі завжди особливі. Хлоп'ята використовують різну техніку виконання робіт: акварель, гуаш, воскова крейда і т.д.

З дитинства, навчившися розуміти природу, цінувати її, дитина, будучи дорослим, зможе випробувати на собі її благотворний вплив. Мистецтво і образотворча діяльність самих дітей, допоможе їм закріпити і поглибити поки елементарні, але потрібні знання про рідну природу, про місце і роль людини, що живе з нею в єдності.

“Через свідомість суті, вміст мистецтва в душі дитини поступово формується нравственно- естетична позиція, необхідна нашому суспільству, відношення до всіх явищ життя - праці, дружбі, Батьківщині, а головне - до природи”. (Б. Неменській, художній педагог, професор).

Закрыть

Содержание, формы и методы работы с детьми по изобразительной деятельности во взаимосвязи с ознакомлением их с природой

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.