Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 36

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ

Розділ І. Контроль, перевірка й оцінювання результатів навчання – невід’ємні елементи навчально-виховного процесу.

1.1. Контролююча діяльність вчителя при вивченні математики в 1-4 класах. Види, функції і форми контролю.

1.2. Суть і засоби оцінної діяльності вчителя. Особливості оцінювання в першому і другому класах.

1.3. Види самостійних робіт на уроках математики.

Розділ ІІ. Застосування різних творчих завдань для контролю, перевірки й оцінювання знань, умінь, навичок учнів з математики в початковій школі.

Розділ ІІІ. Прийоми організації самостійної робити з математики (з досвіду вчителя школи м.Києва Назарчук О.П.)

Висновки

Література

Вступ

Реформування загальної середньої освіти відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” передбачає реалізацію принципів гуманізації освіти, її демократизація, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його основних компетентностей.

Відповідно до цього змінюються й підходи до оцінювання навчальних результатів школярів. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.

Визначення рівня навчальних досягнень учнів є особливо важливо з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати людині суму знань, умінь та навичок, а сформувати її компетентність як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностей, набутих завдяки навчанню.

Під час навчання в школі необхідно засвоїти велику кількість знань. Для того щоб заняття стали переконаннями, надбаннями , необхідно розвивати творче мислення , сприяти активізації розумової діяльності.

Для досягнення цієї мети у навчанні дітей застосовують всі методи, відомі в початковому навчанні, але їх роль, місце і характер використання мають специфічні особливості. Враховуються рівень сформованих уявлень і вмінь, здібності учнів та їхній життєвий досвід.

Одне з основних місць відводиться самостійній роботі дітей. Самостійна робота займає й важливе місце на уроках математики. Навчити дітей свідомо сприймати найпростіші інструкції й самостійно діяти відповідно до них – одне з важливих конкретних навчально-виховних завдань у початкових класах.

Проведення самостійної роботи на уроках математики щільно увійшло в практику початкової школи. Цю проблему досліджували: О.В. Бантова, С.П., С.П.Ярошкова, І.В.Вознюк, М.Ф.Приймак, К.В.Шпакова, С.П. Логочевська.

Але можливості такого відомого методу навчання, на жаль реалізується педагогами не в повній мірі. Учитель , як правило, використовують самостійні роботи в процесі закріплення і контролю навчального матеріалу , виводячи їх в основному на репродуктивний рівень. Учителі не враховують , що самостійну роботу можна використати, переслідуючи різні дидактичні цілі.

Важливою умовою є ефективний контроль самостійної роботи. Тільки по успішності самостійної роботи , але її результатом можна судити наскільки усвідомлено учень засвоює пояснення учителя. Одна із найбільших труднощів організації самостійної навчальної роботи учнів заключається не стільки в її плануванні, скільки в її перевірці і передачі „зворотної інформації” від учителя до учня.

Також успішне застосування знань, умінь і навичок на практиці в багато чому залежить від уміння контролювати свою діяльність. В зв’язку з цим в останній час в методичній літературі приділяється велика увага формування самоконтролю. Практика показує, що рівень самостійності учнів при виконанні завдань різний в залежності від рівня оволодіння ними як знаннями, уміннями і навичками, так і прийомами самоконтролю.

Закрыть

Применение различных творческих заданий для контроля по математике

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.